Wat is de betekenis van Juridische fusie?

2007
2023-03-23
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Juridische fusie

Juridische fusie is de rechtshandeling als gevolg waarvan twee of meer verschillende vennootschappen samensmelten tot één vennootschap waarbij: · de bezittingen en schulden en de activiteiten van (een van) de samen te voegen onderneming(en) onder algemene titel overgaan naar de verkrijgende vennootschap; · (soms enkele van) de samenge...

Lees verder
2003
2023-03-23
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

juridische fusie

juridische fusie - Een fusie waarbij het ene bedrijf het vermogen van een ander bedrijf tegen betaling overneemt, of waarbij twee bedrijven samen een nieuw bedrijf oprichten en dit nieuwe bedrijf het vermogen van de twee andere overneemt.