Wat is de betekenis van Julius Mosen?

1933
2021-04-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Julius Mosen

Duitsch balladen-dichter en tooneelschrijver uit den nabloei der Romantiek. * 8 Juli 1803 te Marieney, † 10 Oct. 1867 te Oldenburg. Beoefende het historisch drama in den populairen stijl. Voorn. werken: Otto III; Cola Rienzi: Andreas Hofer (ball.); Der Trompeter an der Katzbach (ball.); Gedichte (1836); Ahasver (episch gedicht, 1838). Uitg....

Lees verder