Wat is de betekenis van Julius Africanus?

1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Julius Africanus

Christelijk schrijver, ca. 240. Sextus J. A., uit Afrika afkomstig, studeerde 211-215 in Alexandrië, leefde meest in Palestina. Naast enkele brieven aan Origenes schreef hij twee groote werken: 1° Wereldkroniek in 5 boeken, verloren maar benut door Eusebius van Caesarea e.a. De Christelijke chronologie der eerste tijden (paus- en bisschop...

Lees verder