Synoniemen van Juistheid

2019-09-15

Juistheid

Juistheid is de mate waarin de geproduceerde informatie een correcte weergave is van de werkelijkheid en overeenkomt met de behoefte van de gebruiker. Het is ook wel de verhouding tussen het aantal juiste en het totale aantal gegevens. Daarnaast geeft juistheid een waarde aan menselijke handelingen. Een ander woord voor ‘juistheid’ is 'validiteit'. Dit mag niet verward worden met de term ‘betrouwbaarheid’. Validiteit verwijst naar de juistheid van gedane metingen. Als het gaat om validit...

Lees verder
2019-09-15

juistheid

juistheid - Zelfstandignaamwoord 1. het juist, correct zijn De juistheid van de gegevens. Woordherkomst Afgeleid van juist met het achtervoegsel -heid. Synoniemen correctheid Antoniemen onjuistheid, valsheid Verwante begrippen controleerbaarheid, objectiviteit, realiteit, verifieerbaarheid, waar, waarheid, werkelijkheid

Lees verder
2019-09-15

juistheid

juistheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: juist-heid 1. het goed of correct zijn van iets ♢ de juistheid van dit besluit staat ter discussie Zelfstandig naamwoord: juist-heid de juistheid

Lees verder