Synoniemen van Journaal

2019-12-09

Journaal

Het journaal is een uitzending op televisie of radio waarin nieuwswaardige en belangrijke gebeurtenissen van de dag worden besproken. Men informeert de kijkers en luisteraars met het meest recente nieuws uit binnen- en buitenland. De nieuwsuitzendingen vinden op vaste tijden plaats, zodat iedereen weet waar en wanneer het nieuws kan worden bekeken. Zo vinden er op televisie 's ochtends, 's middags en 's avonds uitzendingen op vaste tijden plaats en is het nieuws op de radio vaak elk uur of half...

2019-12-09

Journaal

Een journaal is: een dagboek; een register, waarin men in chronologische volgorde ontvangsten en/of uitgaven boekt om met behulp van die gegevens het saldo te kunnen bepalen; een register, waarin in chronologische volgorde wordt aangetekend voor welke bedragen de rekeningen(-courant) in het grootboek worden gedebiteerd en gecrediteerd. Vgl. N.A.T. nr. 35: Een journaal is: een dagboek; een geschrift, waarin in chronologische volgorde wordt aangetekend, voor welke bedragen de rekeningen(-courant)...

2019-12-09

Journaal

Zie: Nederlandse Omroep Stichting

2019-12-09

journaal

journaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: jour-naal 1. programma met nieuws dat dagelijks op radio en televisie is ♢ om acht uur kijk ik naar het journaal Zelfstandig naamwoord: jour-naal het journaal de journaals het journaaltje Synoniemen nieuwsuitzending

2019-12-09

journaal

journaal - Zelfstandignaamwoord 1. een televisieprogramma dat dagelijks het nieuws brengt 2. een boek waarin dagelijks de gebeurtenissen worden bijgehouden Synoniemen [1] nieuwsuitzending [2] dagboek, scheepsjournaal, logboek

2019-12-09

Journaal

JOURNAAL, o. (...nalen), dagboek; dag-, week-, maandblad; tijdschrift; (boekh.) het tusschenboek om den inhoud van het memoriaal over te brengen in het grootboek.

2019-12-09

Journaal

Journaal, - 1) dagboek of dagregister. 2) boek, waarin men bij dubbel boekhouden bij het overbrengen der posten van memoriaal naar grootboek deze splitst in debet- en creditposten. Deze werkzaamheid noemt men journalisoeren. Het is niet bepaald noodig daarbij van een journaal gebruik te maken, daar men het splitsen ook in gedachten kan doen onder het overbrengen naar het grootboek. — 3) op schepen het dagboek, waarin alle belangrijkheden, die in de haven liggende of op reis voorvallen; daarom...

2019-12-09

Journaal

Journaal (Een) of een dagboek, is een boek, waarin zij, die aan het hoofd eener onderneming staan, eene zaak, een bedrijf uitoefenen, de feiten opteekenen, die voor de kennis der zaak in de toekomst van belang zijn. Het ontleent zijnen naam„dagboekjournaal" aan de omstandigheid, dat het dagelijks bijgehouden wordt, de voorvallen vermeldt naar tijdsorde, zooals zij op elkander gevolgd zijn. Voor het houden van een journaal bestaan, als voor het boekhouden in het algemeen, drie hoofdredenen: het...

2019-12-09

Journaal

Journaal - boek, waarin op duidelijke manier aangegeven wordt, welke posten op de rekeningen in het grootboek aangebracht moeten worden, naar aanleiding van de gebeurtenissen, die het memoriaal vermeldt. Is een hoofdboek. Het dient om de boekingen op de grootboekrekeningen werktuiglijk en daardoor zoo goed mogelijk te doen plaats hebben. Zie ook: J. Hagers, Het Koopmansboekhouden, Deel I. Oudtijds was het journaal van het dubbel boekhouden werkelijk het dagboek, waarin de posten dadelijk met on...

2019-12-09

Journaal

Feitelijk dagboek; in de boekhouding het boek, waarin de, in de dagboeken voorkomende, posten samengevat worden opgenomen met vermelding der grootboekrekening, ter overname in het rekeningsysteem in het grootboek. Bij een tabellarische inrichting van de dagboeken vervalt de functie van het j. en kunnen de posten rechtstreeks vanuit de kolommen dier boeken worden overgenomen in het grootboek. In de zgn. journaalgrootboekmethode zijn grootboek en journaal tot één vereenigd, door in h...

2019-12-09

journaal

journaal - o., dagboek, dagblad.

2019-12-09

journaal

(zjoernaal) o. dagboek; koopmansdagboek; dagblad, tijdschrift; ~ bioscoop, zie Cinéac.