Wat is de betekenis van Jordaan?

2024-05-20
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Jordaan

Zie Jordanus

2024-05-20
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Jordaan

Jordaan - Dikwijls werd buiten A. de stad vereenzelvigd met deze stadswijk. Ongetwijfeld was zij typisch voor de stad, maar er waren meer wijken die typisch voor haar zijn, zoals de Eilanden*, de grachtengordel en de Spaarndammerbuurt*. De Jordaner was echter misschien wel de A'dammer die het meest tot de fantasie sprak van de niet-A'dammers, omda...

2024-05-20
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Jordaan

Jordaan, buurt in Amsterdam, gebouwd tussen 1609-1614 als `Het nieuwe werk', met behoud van het patroon van de bestaande polderwegen. In 1886 vond in de Jordaan het → palingoproer plaats. In juli 1934 brak het Jordaanoproer uit. De directe aanleiding was de verlaging van de steunuitkering aan werklozen. Leger en politie onderdrukten het oproer met...

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Jordaan

1. de voornaamste rivier van Palestina. Ze stroomt door de diepe slenk El Ghor van het noorden naar het zuiden, loopt door het Meer van Gennésareth en mondt uit in de Dode Zee. Evenals deze meren ligt ook de Jordaan beneden het zeeniveau. De Jordaan is 260 km lang. Het dorre dal van de Jordaan is door irrigatie voor de landbouw ontslo...

2024-05-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Jordaan

(afleiding onzeker, misschien <Fr. jardin. tuin) buurt te Amsterdam gebouwd 1609-14 als Het nieuwe werk met behoud van het patroon van de bestaande polderwegen. In 1886 vond er het → palingoproer plaats. Het Jordaanoproer, juli 1934 ontstaan door de verlaging van de werklozensteun en door leger en politie met groot materieel onderdrukt, ei...

2024-05-20
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Jordaan

Zie E. A. van Heek.

2024-05-20
Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Pieter Scheen (1969)

Jordaan

Jordaan - zie E. A. van Heek.

2024-05-20
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Jordaan

m -> Jordanus.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

JORDAAN

is de grote rivier van Palestina, die met sterk verval van Noord naar Zuid stroomt om in de Dode Zee uit te monden. De zgn. Jordaanslenk, d.i. de spleet waardoor de Jordaan zijn bedding zoekt, is door haar diepte enig op de wereld. De Jordaan is met heel de geschiedenis van Israël nauw verweven. Omdat Christus in de Jordaan werd gedoopt, spee...