Wat is de betekenis van Jordaan?

2020
2021-11-29
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Jordaan

Zie Jordanus

2002
2021-11-29
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Jordaan

Jordaan - Dikwijls werd buiten A. de stad vereenzelvigd met deze stadswijk. Ongetwijfeld was zij typisch voor de stad, maar er waren meer wijken die typisch voor haar zijn, zoals de Eilanden*, de grachtengordel en de Spaarndammerbuurt*. De Jordaner was echter misschien wel de A'dammer die het meest tot de fantasie sprak van de niet-A'dammers, omda...

Lees verder
1994
2021-11-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Jordaan

Jordaan, buurt in Amsterdam, gebouwd tussen 1609-1614 als `Het nieuwe werk', met behoud van het patroon van de bestaande polderwegen. In 1886 vond in de Jordaan het → palingoproer plaats. In juli 1934 brak het Jordaanoproer uit. De directe aanleiding was de verlaging van de steunuitkering aan werklozen. Leger en politie onderdrukten het oproer met...

Lees verder
1981
2021-11-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Jordaan

1. de voornaamste rivier van Palestina. Ze stroomt door de diepe slenk El Ghor van het noorden naar het zuiden, loopt door het Meer van Gennésareth en mondt uit in de Dode Zee. Evenals deze meren ligt ook de Jordaan beneden het zeeniveau. De Jordaan is 260 km lang. Het dorre dal van de Jordaan is door irrigatie voor de landbouw ontslo...

Lees verder
1981
2021-11-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Jordaan

(afleiding onzeker, misschien <Fr. jardin. tuin) buurt te Amsterdam gebouwd 1609-14 als Het nieuwe werk met behoud van het patroon van de bestaande polderwegen. In 1886 vond er het → palingoproer plaats. Het Jordaanoproer, juli 1934 ontstaan door de verlaging van de werklozensteun en door leger en politie met groot materieel onderdrukt, ei...

Lees verder
1980
2021-11-29
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Jordaan

Zie E. A. van Heek.

1973
2021-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Jordaan

(Arab.: Es-sheri’a el Kebire), rivier in Klein-Azië, ontspringt op de westhelling van de Djebel es-Sjech (Hermon) op 520 m, stroomt in zuidelijke richting door de moerassen van el-Hoeleh (2 m), vervolgens met stroomversnellingen naar het Meer van Tiberias (of Genesareth, -208 m), en dan door de slenk van El Ghor. De Jordaan heeft hierin...

Lees verder
1969
2021-11-29
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Jordaan

Jordaan - zie E. A. van Heek.

1964
2021-11-29
voornamen

Voornamenboek

Jordaan

m -> Jordanus.

1955
2021-11-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

JORDAAN

is de grote rivier van Palestina, die met sterk verval van Noord naar Zuid stroomt om in de Dode Zee uit te monden. De zgn. Jordaanslenk, d.i. de spleet waardoor de Jordaan zijn bedding zoekt, is door haar diepte enig op de wereld. De Jordaan is met heel de geschiedenis van Israël nauw verweven. Omdat Christus in de Jordaan werd gedoopt, spee...

Lees verder
1950
2021-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jordaan

grootste rivier van Palestina, ontspringt op de westelijke helling van de berg Herinon, loopt naar het Z. door het Meer van Genesareth naar de Dode Zee; is ondiep (Gen. 32 : 10).

1949
2021-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Jordaan

(1), grootste rivier van Palestina en de enige, die steeds water heeft. 260 km lang. Ontspringt op de Hermon, stroomt door het meer van Genesareth en mondt uit in de Dode Zee. Niet bevaarbaar;(2) bekende volksbuurt in Amsterdam, afleiding van de naam is niet met zekerheid bekend.

Lees verder
1937
2021-11-29
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Jordaan

1 m. en v. (hoofdrivier van Palestina): de Jordaan ontspringt op de W.-helling van de Hermon, loopt door het meer van Genesareth of van Tiberias naar de Dode Zee; 2 v. (volksbuurt in het W. van A’dam; de bewoners); Jordaans, bn., bw.; Jordaner, m. -s (bewoner van de Jordaan in Amsterdam).

Lees verder
1933
2021-11-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jordaan

1) rivier in Palestina, loopt v/d AntiLibanon over een lengte v. 360 km uit i/d Doode Zee; niet bevaarbaar; 2) volkswijk in Amsterdam.

Lees verder
1933
2021-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jordaan

(Arabisch: Nahr Asj-Sjariat al Kabir, = de groote drinkplaats), de hoofdrivier van Palestina, ontstaat uit de bergstroomen Nahr al Hasbani, Nahr al Leddan en Nahr Banijas, die op de hellingen van den Hermon ontspringen. Na hun vereeniging doorloopt de J. een vruchtbare dalvlakte en stroomt in het Hoeleh-meer (Bahr el Chet), dat 2 m boven zeeniveau...

Lees verder
1928
2021-11-29
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Jordaan

is de naam van de meest bekende rivier in Palestina, die ook in den Bijbel meermalen wordt genoemd. Hij wordt gevoed door drie bronnen, die het water van den berg Hormon betrekken en loopt door een diepe vulkanische kloof naar de Dode Zee, op zijn weg twee bekkens vormend, de Bahrat el Hule en het meer van Genezareth. Opmerkelijk is, dat de oorspro...

Lees verder
1898
2021-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jordaan

JORDAAN, v. de voornaamste rivier van Palestina; typische volksbuurt in het Westen van Amsterdam.

1870
2021-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Jordaan

Jordaan, in het Hebreeuwsch Jarden, bij de Ouden Jordanes en door de tegenwoordige bewoners van Palaestina Sjeriat-él-Kebvr, doch ook wel Arden of Erden genaamd, is de voornaamste rivier van het voormalige Joodsche Land. Deze rivier is een binnenwater, hetwelk zich uitstort in de diepste kloof der aardkorst; voorts loopt zij, evenwijdig aan de kust...

Lees verder