Wat is de betekenis van Johannes Scotus Eriugena?

1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Johannes Scotus Eriugena

(810-877), Iers filosoof. Hij beschouwde de rede en niet de autoriteit als de norm van de geloofsleer. Hoofdwerk: De divisione naturae.

Lees verder
1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Johannes Scotus Eriugena

Wijsgeer. Zijn tweede naam duidt zijn afkomst aan: „uit Erin” waar hij omstr. 810 geboren schijnt, ♱ Ca. 877 in Frankrijk. Reeds vroeg, zeker vóór 847 werd hij door Karel den Kalen naar Parijs geroepen als leeraar aan de Schola palatina. Zijn beteekenis ligt vooreerst in zijn strijd tegen de predestinatie-leer van den monn...

Lees verder