Wat is de betekenis van Johannes Kinker?

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Johannes Kinker

(1765-1845), Ned. dichter, advocaat 's Hage en A’dam, 1817~’30 prof. Luik; zijn poëzie is vaak „gekristalliseerde filosofie” maar als filoloog verdient hij plaats naast Bilderdijk.

1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Johannes Kinker

Ned. letterkundige. * 1764 te Nieuwer-Amstel, ✝ 16 Sept. 1845 te Amsterdam. Aanvankelijk was hij advocaat te Amsterdam, van 1814 tot 1830 was hij hoogleeraar in de Ned. taal en letterkunde te Luik; de Belg. afscheiding voerde hem terug naar Amsterdam. In vele van zijn talrijke historische en poëtische werken, die nu alle verouderd zijn, slaat...

Lees verder
1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Johannes Kinker

Geboren op Meilust onder Nieuwer Amstel 1 Januari 1764, overleden te Amsterdam 16 September 1845, studeerde te Utrecht in de rechten, en vestigde zich na zijn promotie te ’s-Gravenhage (1788—93) om zich onder de advocaten Van der Linden en Bilderdijk tot de rechtspractijk te bekwamen. Meer schijnt hij echter aan Bilderdijk voor zijn let...

Lees verder