Wat is de betekenis van Johannes de Voorloper?

2004
2021-12-07
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Johannes de Voorloper

Johannes de Voorloper is in de westerse iconografie bekend als Johannes de Doper. In de orthodoxe kerk wordt echter de nadruk gelegd op de wegbereidende taak die Johannes heeft voor Christus. Hij is als bode vooruitgezonden volgens de profetie van Malacius 3: 1; Johannes zegt dat hij die na hem komt de Messias is. Na de Moeder Gods is hij de belang...

Lees verder