Wat is de betekenis van Johannes immerzeel?

2023-10-03
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Johannes immerzeel

Jr,, Nederlands schrijver (Dordrecht 2 Juli 1776 - Amsterdam 19 Juli 1841), was werkzaam in de boek- en kunsthandel te Rotterdam, ’s-Gravenhage en Amsterdam. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt door de uitgave van verschillende bundels van Bilderdijk, Feith, Tollens en Helmers en publiceerde sedert 1819 de Nederlandse Muzenalmanak, w...

2023-10-03
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Johannes immerzeel

Jr. nederlandsch dichter en schrijver, geb. 2 Juli 1876 te Dordrecht, was boek- en kunsthandelaar te Rotterdam, Den Haag en sedert 1832 te Amsterdam, en oefende als uitgever en als raadsman van jonge letterkundigen grooten invloed uit, hij overl. 9 Juni 1844. Voornaamste geschriften: poëzie: Bonaparte en de algemeene vrede (twee dichtstukken,...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Johannes immerzeel?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Johannes Immerzeel

nederlandsch dichter, geb. 1776 te Dordrecht, was boekverkooper achtereenvolgend te Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam; gest. 1841. Behalve zijne vele verdienstelijke dichtwerken, noemen wij van hem in proza Het Leven en de Werken der Hollandschc en Vlaamsche kunstschilders (3 dln. 1843), voltooid door I.’s zonen.