Wat is de betekenis van jodium?

2023-04-02
Begrippenlijst Natuurdiëtisten Nederland

Marijke de Waal Malefijt (2020)

Jodium

Jodium is een spoorelement, een mineraal waarvan het lichaam maar erg weinig nodig heeft, maar het is cruciaal voor de gezondheid. Door veranderende voedingsgewoonten en bij voedselallergieën of -intolerantie kan er een jodiumtekort ontstaan. Vrijwel alles wat uit de zee komt is een goede bron van jodium: zeegroenten (zeewieren, zeekraal), vis...

Lees verder
2023-04-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

jodium

jodium - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) scheikundig element met symbool I en atoomnummer 53 Het is een violet- donkergrijs halogeen Jodium hebben we nodig voor een goed werkende schildklier, een belangrijke regelaar van onze stofwisseling en hormoonhuishouding. ...

Lees verder
2023-04-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

jodium

jodium - zelfstandig naamwoord uitspraak: jo-di-um 1. chemische stof die o.a. gebruikt wordt om wonden te ontsmetten ♢ doe eerst wat jodium op de wond en dan pas een pleister Zelfstandig naamwoord: jo-di-um het jodiu...

Lees verder
2023-04-02
Bierwoordenboek

Bierwoordenboek.nl (2017)

Jodium

Jodium (of jood) is een violet/donkergrijs stof, die als vaste stof ook wel met di-jood wordt aangeduid. Het werd in 1811 ontdekt door de Franse wetenschapper Barnard Courtois. Jodium wordt tijdens het bierbrouwproces gebruikt voor de jodiumproef.

Lees verder
2023-04-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Jodium

[v. Gr. ioodès = viooltjesachtig, van ioon = viooltje, wegens de donkerviolette kleur van het element] ook: jood, bep. chemisch element, vast, niet-metaal, chem. symbool I (internalionaal symbool), ranggetal 53.

Lees verder
2023-04-02
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Jodium

in geringe hoeveelheden noodzakelijk voor de stofwisselingsprocessen. Wanneer het ontbreekt heeft dat onvoldoende functioneren van de schildklier ten gevolge; overmatig jodiumgebruik heeft overmatige werking (Basedow) en overgevoeligheidsverschijnselen tot gevolg: jodiumacne, verkoudheid, maagdarmklachten, bindvliesontsteking.

2023-04-02
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

jodium

wetenschappelijke naam voor het element jood; vluchtige stof met prikkelende geur; nodig voor schildklier (hormoon).

2023-04-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Jodium

een metalloïde gebruikt als desinfectiemiddel

2023-04-02
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Jodium

J., een aan chloor en fluoor verwant element, waarvan de metaalverbindingen jodiden heten. Is in kleine hoeveelheden onmisbaar in de voeding; tekorten geven aanleiding tot het ontstaan van krop en spelen een rol bij het endemische cretinismus (in bergstreken). Inderdaad speelt het jodium een grote rol bij de schildklierfunctie; het hormoon daarvan...

Lees verder
2023-04-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Jodium

is een element, atoomgew. 126,9, symbool J. In vaste toestand vormt het platte plaatjes, met grijs-zwarte metallieke weerschijn. De damp is violet. Verbindingen van j. komen voor in chilisalpeter, in zee-algen en bronwater. Uit deze jodium-verbindingen wordt het j. verkregen door inwerking van chloor. J. lost zeer weinig op in water, gemakkelijk ec...

Lees verder
2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jodium

o., chemisch element uit de zevende groep van het periodiek systeem, een in de natuur niet vrij voorkomend metalloïde, door Courtois (1811) ontdekt, waarvan de damp een prachtig violette kleur heeft; vandaar de naam. Ook -wel jood genoemd, vooral in samenst.

2023-04-02
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Jodium

(J, 53). (Gr. iödês = violet). In 1811 ontdekt door Courtois (1777-1838) in de moederloog van de as van zeewieren in Normandië. De elementaire natuur ervan werd vastgesteld in 1814 door Davy (1778-1829) en Gay-Lussac (1778-1850). De laatste stelde den naam iode voor wegens de violette kleur van den damp.

Lees verder
2023-04-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jodium

métalloïde uit de 7e hoofdgroep van het periodiek systeem, behorend tot de groep der halogeniden; s.g. : 4,942; smeltp. -f113,7° C. ; kookpunt + 184,5° C. ; at.gew. : 126,92. Violet-zwarte schubbetjes die bij verhitting reeds ver beneden het kookpunt een intensief violette damp kunnen ontwikkelen. Toepassing in de analytische sc...

Lees verder
2023-04-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

jodium

o. een metalloïde uit as en zeewier getrokken.

2023-04-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jodium

symbool J, atoomnr 53, atoomgewicht 126,92, is één van de halogenen, de elementen uit de 7de kolom van het periodiek systeem. Het element werd in 1811 door Courtois ontdekt in de moederloog van de bereiding van soda uit de as van zeewier; Gay-Lussac herkende het als een nieuw element. De naam is afgeleid van de kleur (violet) van de d...

Lees verder
2023-04-02
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Jodium

Bruine verf voor alle kwalen.

2023-04-02
Encyclopedie voor voeding

dr. ir. P. Schoorl (1938)

Jodium

Jodium is een der voor het lichaam noodzakelijke elementen. Bij een tekort ontstaan afwijkingen in de ontwikkeling ten gevolge van een onvoldoend functionneeren van de schildklier. In sommige landen, bv. Zwitserland, kwam gebrek aan jodium algemeen voor. Ook hier te lande komt jodium-tekort voor. Het kropvraagstuk hangt nauw samen met de voorzienin...

Lees verder
2023-04-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

jodium

o. (v. Gr. ioeides = violet; metalloïde naar de violette kleur v. d. damp, door Courtois 1812 ontdekt, in de natuur voorkomende o. a. in zeewater gebonden aan metalen en i. d. schildklier van zoogdieren in een ingewikkelde verbinding); jodium-tinctuur, v. (oplossing v. jodium in alcohol). jodoform o. en v. (ontsmettende jodiumhoudende kools...

Lees verder
2023-04-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

jodium

o. een metalloïde uit as en zeewier.

2023-04-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jodium

scheik. element, symb. J., at. gew. 126,92, s. g. 4,95; komt niet vrij voor, maar in zeeplanten, zeewater en chili-salpeter. Sporen ook i/d schildklier. Vroeger gewonnen uit asch v. verbrand zeewier, nu meestal u/d moederloog v/d ruwe chilisalpeter. Het is weinig oplosbaar in water, goed in joodkalihoudend water en alcohol. In dit laatste geval ont...

Lees verder