Wat is de betekenis van Jeugd?

2021
2022-01-18
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Jeugd

In het dagelijks spraakgebruik wordt onder jeugd de levensfase verstaan waarin mensen jong zijn. Het is de benaming voor de periode van iemands kinderjaren tot de volwassenheid. In het algemeen wordt onder jong verstaan als een persoon tussen de 0 en de 25 jaar is, maar deze leeftijdsgrenzen zijn variabel. Volgens de wet bijvoorbeeld is iemand niet...

Lees verder
2020
2022-01-18
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Jeugd

Jeugdbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-landen. Onder artikel 165, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal het optreden van de EU op dit gebied erop gericht zijn „de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen, en de deelneming van jo...

Lees verder
2019
2022-01-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jeugd

jeugd - Zelfstandignaamwoord 1. het jong zijn In mijn jeugd was alles zoveel slechter. 2. de jongeren van een samenleving De jeugd van tegenwoordig groeit op voor galg en rad.

Lees verder
2018
2022-01-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

jeugd

jeugd - zelfstandig naamwoord 1. de tijd dat je jong bent ♢ in mijn jeugd was alles beter 1. hij is in zijn tweede jeugd [voelt zich weer jong en gedraagt zich jeugdig] 2. de je...

Lees verder
2010
2022-01-18
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

jeugd

De tijd in je leven waarin je kind of puber bent. In de jeugd ontwikkelen zich alle organen tot hun volwassen vorm. Baby’s groeien in het begin heel snel. De meeste baby’s worden in het eerste jaar drie keer zo zwaar en ze groeien wel 30 cm in lengte. Na de tweede verjaardag gaat het allemaal wat langzamer. Groei houdt ook in dat een kind elk jaar...

Lees verder
2009
2022-01-18
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

jeugd

(de; g.mv.) verzamelnaam - aanduiding voor de jongeren die deel uit maken van een sportvereniging.

2009
2022-01-18
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

jeugd

(de; g.mv.) - (in Nederland) renner, renster in de leeftijdscategorie 8-14 jaar; (in België) renner, renster in de leeftijdscategorie t/m 16 jaar (micro: 5 t/m 7 jaar, miniem: 8 t/m 11 jaar, aspirant: 12 t/m 14 jaar, nieuweling: 15 t/m 16 jaar). • Er bestaan voor de jeugd drie soorten licenties op basis waarvan ze aan verschillende categorieën weds...

Lees verder
2008
2022-01-18
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

jeugd

(de; g.mv.) TU - leeftijdscategorie in Nederland: 12-13 jaar; in België: beloften.

1990
2022-01-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

jeugd

jeugd - Te gebruiken voor mensen die onder de leeftijd van volwassenheid zitten, in het algemeen personen van 17 jaar en jonger.

1973
2022-01-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jeugd

v./m. (g. mv.), 1. het jong zijn, de jonkheid als staat of hoedanigheid; (spr.) — heeft geen deugd, in de jeugd valt het moeilijk zich aan te passen; jonge leeftijd of voorkomen daarvan: zij viel op door haar —; 2. het tijdperk van het jong zijn, de leeftijd tot de volwassenheid (e): in zijn —; van zijn — af, van jongs af...

Lees verder
1952
2022-01-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Jeugd

s., jeugd, jonkheit, bernetiid; in mijn —, yn myn jonge jierren, yn myn tiid; de —, de jongerein.

1950
2022-01-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jeugd

v., g. mv., 1. het jong-zijn, de jonkheid als staat of hoedanigheid: de schoonheid en de jeugd en kan niet lange duren (Vondel); (spr.) jeugd heeft geen deugd, in de jeugd valt het bedwingen der hartstochten moeilijk ; men zou er zich een jeugd aan eten, van spijs die kracht en sterkte geeft; — jonge leeftijd of voorkomen...

Lees verder
1937
2022-01-18
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

jeugd

(1 jonkheid; het jong zijn; 2 de jonge leeftijd; de eerste tijd van het bestaan; 3 jeugdige personen: a) van jonkmans en jongedochters, b) van jongelingen, de jongelingschap, c) van kinderen; 4 Z.-N. kracht; 5 Z.-N. vleesnat): 1 hij kent geen jeugd; haar jeugd verging; een jeugdje v. e. meisje, vol frisheid en jeugd; 2 in zijn jeugd, jonge jaren;...

Lees verder
1933
2022-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jeugd

Jeugd is een verzamelnaam voor allen, die niet volwassen zijn. Volwassen kan men zijn op geestelijk, lichamelijk, sexueel, burgerrechtelijk, strafrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied. De grenzen dezer volwassenheid liggen voor elk gebied anders. De Ned. schoolwetgeving doet veronderstellen, dat het kind op het 13e jaar (einde der leerplichtperiod...

Lees verder
1926
2022-01-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Jeugd

De jeugd is de lente des levens. Het is het eerste levenstijdperk van den mensch, dat in ruimeren zin doorloopt tot de jaren van het volwassen worden en volwassen zijn, die voor het meisje even eerder intreden dan voor den jongeling. Op de jeugd volgt dan in normale gevallen de periode van het jonge man en jonge vrouw zijn, daarna de middelbare lee...

Lees verder
1898
2022-01-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jeugd

Het begrip jeugd heeft 2 verschillende betekenissen: 1. jeugd - JEUGD, v, de eerste, vroegste leeftijd van den mensch, het jong zijn, de jonkheid : in zijne jeugd; van zijne jeugd af, van jongs af; — in zijne prille jeugd, toen hij nog heel jong was; zalig hij, die zijn juk in zijne jeugd draagt; eene zonde der jeugd; — (fig.) de jeug...

Lees verder
1898
2022-01-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Jeugd

zie Jonkheid.