Wat is de betekenis van Jerobeam?

1997
2022-10-06
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Jerobeam

Inhoudsmaat voor een champagnefles: 3 liter, genoemd naar Jerobeam, de eerste korting van Israëls Noordrijk (926-907 v. Chr). In het Oude Testament wordt de naam Jerobeam omschreven als ‘een flinke kracht’, die de Israëlieten echter tot zonden dreef (1 Kortingen 14: 16). Inderdaad bevat een fles van 3 liter een ‘flinke&#...

Lees verder
1994
2022-10-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Jerobeam

[Eng. jeroboam, naar koning Jeroboam I (ca. 912 v. Chr.) volgens 1 Kon. 11:28 'een flinke kracht' die Israël 'zonden liet bedrijven' (id. 14:16)] groot model wijnfles, met gewoonlijk een inhoud van 4 of 6 normale flessen.

Lees verder
1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Jerobeam

naam van twee koningen van het oud-testamentische Israël.

1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Jerobeam

1. Jerobeam I, de zoon van Kebat. Koning van Israël. Hij weigert als een theocratisch vorst te regeren (1 Kon. 11: 26); 2. Jerobeam II, zoon van Joas. Eveneens koning van Israël. Hij drijft de Syriërs uit, herstelt de grenzen van het rijk, doch blijft leven in zonde. De profeten Amos, Hosea en Jona treden op in zijn tijd (2 Kon. 13 :...

Lees verder
1949
2022-10-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Jerobeam

naam van twee koningen van Israël: I (933-912 v.C.), onder Salomon belast met de leiding der herendiensten; stond tegen deze op, werd na afzetting van Rehabeam koning van Noord-Palestina, voortaan „Israël” geheten; II (787—746 v.C.), verdreef de Syriërs, breidde het rijk weder uit van Hamath aan de Orontes tot diep...

Lees verder
1947
2022-10-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Jerobeam

(of (in de Vulgaat) Jeroboam), Hebreeuws „het volk vermeerdert( ?)”, is de naam van twee koningen van het rijk van Israël. Jerobeam I een Ephraïmiet door koning Salomon aangesteld bij de bouwwerken in de koningsstad, beproefde reeds onder deze vorst de hand te slaan aan de koning. Toen later Rehabeam (Vuig.: ...

Lees verder
1933
2022-10-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jerobeam

i/h Oude Test, 2 Koningen v. Israël: I, (933/’12) en II (783/'43), breidde het Rijk uit.

1928
2022-10-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Jerobeam

is de naam van twee bekende Koningen van Israël (zie ook aldaar). De eerste leefde tijdens de regering van den groten Koning Salomo, werd verzetsleider van een groot deel van het volk tegen diens zoon Rehabeam en stichtte het Noordelijke rijk van Israël, waarmee een einde kwam aan de eenheid van het Israelietische volk. Jerobeam II leefde...

Lees verder
1926
2022-10-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Jerobeam

I. Jerobeam (Jarob-am „het volk vermeerdert”) is een Efraïmiet uit het waarschijnlijk 4 K. M. ten Noord-Westen van Bethel gelegen Zeréda. Zijn vader Nebat moet al vroeg gestorven zijn, daar zijn moeder Zerüa uitdrukkelijk weduwe wordt genoemd (1 Kon. 11 : 26). Dat hij van geringe afkomst was blijkt niet. Hij komt met S...

Lees verder
1916
2022-10-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Jerobeam

Jerobeam - naam van 2 koningen van Israël: J. 1 (933—912 v. Chr.) was een Efraïmiet, oorspr. opzichter over de belastingen en heerendiensten, tijdens Salomo’s regeering. Na een mislukte poging tot opstand (zie AHIA), vluchtte J. naar Egypte tot Farao Sisak, doch keerde na Salomo’s dood terug. Nadat te Sichem de 10 Noordelijk wonende stammen (zie EF...

Lees verder
1908
2022-10-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Jerobeam

twee koningen van Israël: 1) J. I (975—954 v. Chr.), de zoon van Nebat uit den stam van Ephraim, werd nog bij het leven van Salomo, in wiens dienst hij stond, door den profeet Ahia als de toekomstige beheerscher van het rijk der 10 stammen aangewezen en moest toen naar Egypte vluchten. | Toen, na Salomo’S' dood, onder Rehabea...

Lees verder
1870
2022-10-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Jeróbeam

Jeróbeam is de naam van 2 koningen in het rijk van Israël. Jeróbeam I (975—954 vóór Chr.) was de zoon van Nebath uit den stam Ephraim en werd nog bij het leven van Salomo tot koning der Tien Stammen bestemd. Hij moest de wijk nemen naar Egypte, maar beklom na den dood van bovengenoemden heerscher den voor hem bestemden troon. Hij versterkte Sichem...

Lees verder
1869
2022-10-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Jerobeam

twee koningen van Israël (zie in het O. T. de boeken I en II Kon., I en II Chron., Hosea en Amos), nl.: I, de zoon van Ncbat, werd door tien stammen van het Israëlitische volk als koning uitgeroepen, toen Rehabeam (Salomon's zoon en opvolger) zijn volk verdrukte. Tot residentie werd door J. gekozen de stad Sichem; en om de bedevaarte...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten