Wat is de betekenis van Jerobeam?

2024-04-24
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer (1997)

Jerobeam

Inhoudsmaat voor een champagnefles: 3 liter, genoemd naar Jerobeam, de eerste korting van Israëls Noordrijk (926-907 v. Chr). In het Oude Testament wordt de naam Jerobeam omschreven als ‘een flinke kracht’, die de Israëlieten echter tot zonden dreef (1 Kortingen 14: 16). Inderdaad bevat een fles van 3 liter een ‘flinke&#...

2024-04-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Jerobeam

[Eng. jeroboam, naar koning Jeroboam I (ca. 912 v. Chr.) volgens 1 Kon. 11:28 'een flinke kracht' die Israël 'zonden liet bedrijven' (id. 14:16)] groot model wijnfles, met gewoonlijk een inhoud van 4 of 6 normale flessen.

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jerobeam

1. Jerobeam I, de zoon van Kebat. Koning van Israël. Hij weigert als een theocratisch vorst te regeren (1 Kon. 11: 26); 2. Jerobeam II, zoon van Joas. Eveneens koning van Israël. Hij drijft de Syriërs uit, herstelt de grenzen van het rijk, doch blijft leven in zonde. De profeten Amos, Hosea en Jona treden op in zijn tijd (2 Kon. 13 :...

2024-04-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jerobeam

naam van twee koningen van Israël: I (933-912 v.C.), onder Salomon belast met de leiding der herendiensten; stond tegen deze op, werd na afzetting van Rehabeam koning van Noord-Palestina, voortaan „Israël” geheten; II (787—746 v.C.), verdreef de Syriërs, breidde het rijk weder uit van Hamath aan de Orontes tot diep...

2024-04-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jerobeam

(of (in de Vulgaat) Jeroboam), Hebreeuws „het volk vermeerdert( ?)”, is de naam van twee koningen van het rijk van Israël. Jerobeam I een Ephraïmiet door koning Salomon aangesteld bij de bouwwerken in de koningsstad, beproefde reeds onder deze vorst de hand te slaan aan de koning. Toen later Rehabeam (Vuig.: ...

2024-04-24
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jerobeam

i/h Oude Test, 2 Koningen v. Israël: I, (933/’12) en II (783/'43), breidde het Rijk uit.

2024-04-24
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Jerobeam

is de naam van twee bekende Koningen van Israël (zie ook aldaar). De eerste leefde tijdens de regering van den groten Koning Salomo, werd verzetsleider van een groot deel van het volk tegen diens zoon Rehabeam en stichtte het Noordelijke rijk van Israël, waarmee een einde kwam aan de eenheid van het Israelietische volk. Jerobeam II leefde...

2024-04-24
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Jerobeam

I. Jerobeam (Jarob-am „het volk vermeerdert”) is een Efraïmiet uit het waarschijnlijk 4 K. M. ten Noord-Westen van Bethel gelegen Zeréda. Zijn vader Nebat moet al vroeg gestorven zijn, daar zijn moeder Zerüa uitdrukkelijk weduwe wordt genoemd (1 Kon. 11 : 26). Dat hij van geringe afkomst was blijkt niet. Hij komt met S...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Jerobeam

Jerobeam - naam van 2 koningen van Israël: J. 1 (933—912 v. Chr.) was een Efraïmiet, oorspr. opzichter over de belastingen en heerendiensten, tijdens Salomo’s regeering. Na een mislukte poging tot opstand (zie AHIA), vluchtte J. naar Egypte tot Farao Sisak, doch keerde na Salomo’s dood terug. Nadat te Sichem de 10 Noordelijk wonende stammen (zie EF...

Gerelateerde zoekopdrachten