Wat is de betekenis van Jeremia?

2024-07-22
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Jeremia

De betekenis van deze Hebreeuwse naam is waarschijnlijk 'Jahweh sticht'. Jeremias is de Griekse vorm. Het is de naam van een van de grote profeten uit het Oude Testament, aanvankelijk in de tijd van koning Josia. Zijn redevoeringen en profetieën zijn verzameld in het boek Jeremia. De naam kwam in Nederland aan het eind van de 16e eeuw in gebruik. D...

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Jeremia

Jeremia - Zelfstandignaamwoord 1. vierentwintigste boek van de Bijbel

2024-07-22
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Jeremia

Jeremia, profeet, vermeend auteur van het bijbelboek Klaagliederen. Jeremiëren, jammeren, klagen; zeuren. Jeremiade, langdurige jammerklacht, klaagzang; gezeur. De Klaagliederen zijn lange tijd, naar men nu meent ten onrechte, aan Jeremia toegeschreven. Het bijbelboek heette dan ook Klaagliederen van Jeremia. Deze klaagzangen geven uitdrukking aa...

2024-07-22
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

jeremia

Substitutievloek voor Jezus. Als uitroep wordt de naam van de profeet Jeremia(s) gebruikt om verontwaardiging, ongeloof enz. uit te drukken. Mogelijk moeten wij ook denken aan een vervorming van Jezus en Maria. zie jeremi(e), jeremiejee.

2024-07-22
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Jeremia

m De betekenis van deze Hebr. naam is onzeker, waarschijnlijk: ‘Jahweh sticht’. Jeremias is de Gri. vorm. Het is de naam van een van de grote profeten uit het O.T., aanvankelijk in de tijd van koning Josia. Zijn redevoeringen en profetieën zijn verzameld in het boek Jeremia. Jeremia kwam in Ndl. aan het eind van de 16e eeuw in gebr...

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jeremia

profeet wiens werkzaamheid valt van de regering van Josia tot en met die van Zedekia. Zoon uit de priesteren van Anatoth, wordt hij op nog jeugdige leeftijd geroepen tot het ambt. Zijn prediking richt zich tegen de beeldendienst en afgoderij, hij kondigt de ondergang van stad en tempel aan. In Egypte sterft hij (2 Kron. 35 : 25).

2024-07-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jeremia

(Hebr., „Jahwe grondvest”), een der grootste Oud-Testamentische profeten, wiens roeping, prediking en lotgevallen in het gelijknamige boek zijn vastgelegd. Zijn optreden (627-585 v.C.) valt samen met de ondergang van het Assyrische wereldrijk en de strijd van Babylonië en Egypte om het bezit van Juda. Zijn diep-ernstige waarschuwin...

2024-07-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jeremia

of Jeremias (Hebreeuws, wellicht „Jahwe sticht”), een van Israëls grote profeten, wiens uitspraken in het O.T. zijn bewaard gebleven, was de zoon van de priester Hilkia en werd tussen 650 en 645 v. Chr. te Anathoth geboren, niet ver van Jeruzalem. Ongeveer 40 jaar lang heeft hij, meestal te Jeruzalem, onder de moeilijkste om...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jeremia

→ Profeten.