Wat is de betekenis van Jekker?

2023-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Jekker

korte overjas

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Jekker

korte overjas voor vissers en zeilers; zie ook jopper.


Direct alle 9 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Jekker

s., jekker(t), jakkert.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jekker

m. (-s), korte, even over de heupen reikende gesloten overjas van zware stof, ook wel van leer.

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

jekker

m. -s, jekkertje (korte gesloten overjas van zware stof van bootslieden en matrozen; ruime wollen damesmantel).

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

jekker

('jekkər) m. (-s) [~ jak] korte gesloten overjas van zware stof : een om ‘t lijf hebben.

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

jekker

m. (-s), korte, even over de heupen reikende gesloten overjas van zware stof of leder.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Jekker

JEKKER, m (-s), korte jas van dikke wollen stof, even over de heupen reikende JEKKERTJE, o. (-s).

2023-12-09
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Jekker

Jekker, m. (-s), zek. manskleedingstuk.