Wat is de betekenis van Jean martin charcot?

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jean Martin Charcot

(1825-1893), Frans geneeskundige en neuropatholoog. Hoogleraar te Parijs en hoofd van een kliniek voor zenuwlijders. Beroemd om zijn verhandelingen over hysterie, sclerose, ruggemergstering, enz.

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jean martin CHARCOT

Frans neuroloog en psychiater (Parijs 29 Nov. 1825-Morvan, dep. Nièvre, 16 Aug. 1893), een der grootste vertegenwoordigers van de Franse wetenschap, begon op 19-jarige leeftijd zijn medische studie. In 1853 werd hij chef de clinique in de Salpêtrière en reeds in 1856 werd hij „Médecin des hôpitaux”. In 1...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Jean martin charcot

Jean martin charcot - Beroemd Fransch arts; * 27 Nov. 1825 te Parijs, ✝ 18 Aug. 1893. In 1848 interne, 1853 chef de clinique en gepromoveerd op arthritis nodosa. 1866—’78 colleges aan Salpétrière over chronische ziekten en zenuwziekten. Op dit laatste gebied ligt zijn groote vermaardheid. 1872 professor in pathol. anatomie...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jean martin charcot

Fransch arts en zenuwpatholoog, geb. 29 Nov. 1825 te Parijs, overl. 1893, schreef: De l’expectation en médecine (1857), De la pneumonie chronique (1860), la Médecine scientifique (1867), Leçons cliniques sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques (1868), Leçons sur les maladies du si/stème ne...