Wat is de betekenis van Jean de Labadie?

2023-10-02
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

Jean de LABADIE

(Bourg, bij Bordeaux, 13 febr. 1610 - Altona, bij Hamburg, 13 febr. 1674). Predikant. Kreeg van de jezuïten een strenge rooms-katholieke opvoeding, waarvan hij de invloed eigenlijk nooit is kwijtgeraakt. Heeft aanvankelijk als priester gewerkt. In 1650 sloot hij zich aan bij het gereformeerd protestantisme en werd in 1652 predikant te Montauba...

2023-10-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Jean de Labadie

Franse geref. predikant, (later) piëtistisch sektariër. *13.2.1610 Bourg (bij Bordeaux). ✝ 13.2.1674 Altona (Duitsland).Priester; ging 1650 over tot de gereformeerden. Op aanbeveling van de Utrechtse kring der voetianen (→ Voetius) 1666 te Middelburg beroepen; 1669 als onrechtzinnig afgezet. Begaf zich met een groep volgelingen 1670...

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Jean de Labadie?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jean de Labadie

(1610-1674), mystiek-piëtist van Franse geboorte, leerling der Jezuïeten, 1650 overgegaan tot het Protestantisme, later Waals predikant te Middelburg. Streefde naar een gezuiverde kerk van wedergeborenen. Zijn afwijzende houding jegens de heersende kerk leidde in 1669 tot zijn afzetting. Met de door hem te Amsterdam gestichte gemeente W&#...

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jean de LABADIE

piëtistisch separatist (Bourg bij Bordeaux 13 Febr. 1610-Altona 13 Febr. 1674), ontving zijn opleiding bij de Jezuïeten, maar ging in 1650 tot het Gereformeerd Protestantisme over en werd predikant o.m. te Genève en in 1666 bij de Waalse gemeente te Middelburg. Daar bewerkte hij met zijn ijveren voor een mystiek piëtistisch go...

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jean de labadie

(1610/1674), Fransen theoloog, scheidde zich af v/d kerk en stichtte de secte der Labadisten, die bestond tot de helft der 18e eeuw. Wilden strenge tucht en gemeensch. v. goederen.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Jean de Labadie

Piëtistisch dweper. * 13 Febr. 1610 te Bourg (Gironde), ✝ 13 Febr. 1674 te Altona. Hij verliet vóór zijn professie in 1639 de Orde der Jezuiëten en bleef tot zijn overgang tot het Calvinisme (1650) als seculier priester in vsch. Fransche steden de zielzorg uitoefenen. Als „réfugié” werd hij in 1666...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jean de labadie

mysticus en piëtistisch separatist, geb. 13 Febr. 1610 te Bourg in Guyenne, w'erd opgeleid door de Jezuïeten te Bordeaux, tot wier orde hij tot 1639 behoorde. In 1650 ging hij tot de hervormde kerk over. Eerst werd hij predikant te Montauban, vervolgens te Orange, 1660 te Genève, 1666 in Middelburg en 1669 te Amsterdam, waar h...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Jean de Labadie

een sectaris, geb. 13 Febr. 1610 te Bourg in Guyenne, was eerst lid van de orde der Jezuïeten. Een aartshuichelaar zijnde, gaf hij voor, hemelsche vizioenen te hebben en geroepen te zijn, om de rol van een tweeden Johannes den Dooper te vervullen, om namelijk de ophanden zijnde tweede komst van Christus aan te kondigen. Ten einde die hemelsche...