Wat is de betekenis van Jean de la bruyère?

2023-10-02
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Jean de la bruyère

(1645-1696) Frans schrijver, was advocaat en huisleraar. Hij schreef knappe zedenschetsen en karaktertekeningen over zijn tijdgenoten: Les caractères ou les moeurs de ce siècle 1688. Hierin hekelde L., die een pessimistische levensvisie had, op geestige wijze alle menselijke gebreken en onhebbelijkheden. Gedeelten van dit werk zijn in...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jean de La Bruyère

(1645-1696), Frans schrijver en moralist, befaamd om het klassiek geworden werk Les Caractères ou les Mœurs de ce Siècle.

Direct toegang tot alle 6 resultaten over Jean de la bruyère?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jean de LA BRUYÈRE

Frans schrijver (Parijs 16 Aug. 1645 - Versailles 10 Mei 1696), was eerst advocaat, vervolgens ontvanger te Caen, woonde echter te Parijs, en kwam daarna, waarschijnlijk op aanbeveling van Bossuet, aan het hof te Chantilly, waar hij les gaf aan de hertog van Bourbon, de kleinzoon van Condé. Hij woonde vervolgens afwisselend te Parijs, Chanti...

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Jean de La Bruyère

Fransch schrijver en moralist, vertegenwoordiger van het pittoresk realisme tegenover het zielkundig realisme van de Klassieken, Racine en Molière. * 16 Aug. 1645 te Parijs, ✝ 11 Mei 1696 te Versailles. Leermeester van den kleinzoon van „le grand Condé” (1684), daarna secretaris der Condé’s en „homme de...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Jean de La Bruyère

Frans schrijver, *17.8.1645 Parijs, †8.5.1696 Parijs. De la Bruyère studeerde rechten en werd in 1684 door Louis II de Condé aangesteld als gouverneur van diens kleinzoon. Ook later bleef hij aan het huis Condé verbonden als homme de lettres. Zijn beroemde werk Les caractères ou les moeurs de ce siècle (168...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jean de la bruyère

fransch wijsgeer en schrijver, geb. te Parijs 1645, overl. te Versailles 1696, studeerde aan de hoogeschool te Poitiers en vestigde zich te Parijs als advocaat. Van 1673—1686 was hij tresorier-generaal van Frankrijk aan het bureau van financiën te Caen, en ging daarna te Parijs wonen om zich geheel te kunnen wijden aan de opleiding van d...