2020-02-25

Janum

In de Romaanse kerk op de terp van Janum is de op één na grootste verzameling sarcofagen van Europa te bewonderen. Tegen de kerk (uit 1250) leunen twee oude arbeiderswoninkjes. Ze zijn te bezichtigen.

2020-02-25

Janum

Een stad in het gebergte van Juda, naar het schijnt niet ver van Hebron (Joz. 15:20, 53), maar overigens niet bekend.

2020-02-25

JANUM

(Fr.: Jannum; eerste deel onverklaard, umnaam). Kleinste dorp in Dantumadeel (83 inw.). Fraai terpdorp W. van de Dokkumer Ee. De romaanse bakstenen kerk (ca. 1200) was gebouwd voor lekebroeders van Klaarkamp. Na 1580 wel gebruikt, maar langzaamaan vervallen. Door ingrijpen van N. Ottema en het Fr. Genootschap kon deze in middeleeuwse stijl herbouwd worden. Ze heeft —> hagioscoop en N. en Z. deur (zie Noormannendeurtje). Sedert 1947 uithof van het Fr. Museum (‘Musée lapi...

2020-02-25

JANUM

(Fr. Jannum) Mini-terpdorp in Dantumadeel, waarvan het inwonertal tussen 1954 en 1974 met plm. 30 % is gedaald. Belangrijke bakstenen kerk (ca. 1200) waarin museum als uithof van het Fries Museum. Bij Janum 2 achtkante poldermolens (1885 en 1875). Plan bestaat voor reconstructie van woningen.Bevolking: (1954) 74; (1959) 72; (1964) 55; (1969) 66; (1974) 54.