Wat is de betekenis van Januarius?

2020
2022-08-10
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Januarius

Deze naam hangt samen met de naam van de eerste maand. Hij is van een stam met de betekenis 'gaan', waarvan ook Lat. ianua 'deur'. Ianus was bij de Romeinen de god van de (in)gang (van het jaar). Januarius betekent dus 'aan de godheid Ianus gewijd'. St.-Januarius, patroon van Napels, was volgens de passio bisschop van Benevento bij Napels en martel...

Lees verder
1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Januarius

(It.: San Gennaro), heilige, →marteldood) 305. Januarius zou bisschop van Benevento zijn geweest. Hij werd reeds in de 5e eeuw als martelaar vereerd. Zijn lichaam werd overgebracht naar Benevento (9e eeuw) en in 1497 bijgezet in de kathedraal van Napels. Zijn hoofd en twee flesjes met wat van zijn bloed worden daar in een afzonderlijke kapel (...

Lees verder
1964
2022-08-10
voornamen

Voornamenboek

Januarius

m Deze naam hangt samen met de naam van de eerste maand. Hij is van een stam met de betekenis 'gaan', waarvan ook Lat. ianua 'deur”, lanus was bij de Romeinen de god van de (in)gang (van het jaar). Januarius betekent dus ‘aan de godheid lanus gewijd’. St.-Januarius, patroon van Napels, was volgens de passio bisschop...

Lees verder
1949
2022-08-10
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Januarius

(✝ ca 305), martelaar onder Diocletianus, bisschop van Beneventurn, patroon van Napels. Het vloeibaar worden van zijn bloed, in twee ampullen bewaard, zodra het op bepaalde dagen in de nabijheid van zijn hoofd gebracht wordt, is sinds de 15e eeuw waargenomen.

1937
2022-08-10
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Januarius

m., de beschermheilige van Napels en v. d. beide Siciliën, meestal: Sint-Januarius.

1933
2022-08-10
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Januarius

Heilige, patroon van Napels. Waarschijnlijk eerste bisschop van Benevento. Zijn reliquieën werden reeds in de 5e eeuw te Napels vereerd. In de 9e eeuw kwamen zij te Benevento. Het hoofd bleef te Napels, waarheen in 1497 ook het lichaam werd teruggebracht. Feestdag 19 Sept. Het zgn. Bloedwonder, waarbij het bloed van den heilige vloeibaar wor...

Lees verder
1916
2022-08-10
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Januarius

Januarius - (Lat., letterlijk: portier; Ital. San Gennaro), heilige, geb. omstreeks het midden der 3de eeuw te Beneventum (of waarschijnlijker te Napels), viel, nadat hij vermoedelijk nog niet lang bisschop van Beneventum geweest was, omstreeks 305 met nog andere martelaren als offer der Christenvervolging onder Diocletianus. Te Nola gevangen genom...

Lees verder
1898
2022-08-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Januarius

JANUARIUS, m. — Orde van den heiligen Januarius, ridderorde van het voormalige koninkrijk der Beide Siciliën.

Lees verder
1870
2022-08-10
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Januarius

Januarius (De Heilige), bisschop van Benevento, werd in het begin der 4de eeuw onder keizer Diocletianus, na het ondergaan van velerlei martelingen, te Puzzuoli onthoofd, waarna zijn lijk in de onderaardsche kapèl der naar hem genoemde hoofdkerk te Napels is bijgezet. Zijn hoofd, alsmede 2 fleschjes met zijn bloed, volgens de overlevering bij zijn...

Lees verder
1869
2022-08-10
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Januarius

de heilige, bisschop van Benevent, werd in het begin der 4e eeuw, onder keizer Diocletiaan, te Puzzuoli onthoofd. Kerkclijke gedenkdag 19 Sept. Hij is de beschermheilige der stad Napels, waar zijn hoofd bewaard wordt, zoomede eenig bloed, dat bij zijne onthoofding opgevangen moet zijn iu twee flesschen; het al- of niel-vloeibaar worden van dat bloe...

Lees verder