Wat is de betekenis van jansalie?

2007
2021-09-20
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

jansalie

lamlendige, suffe en vervelende vent; iemand zonder energie. De uitdrukking ontstond wellicht in de zeventiende eeuw. In 1622 genoot ‘De klucht van Jan Saly’ van de toneel- en kluchtschrijver Willem Dz. Hooft algemene bekendheid. Hierin wil een jonkman maar al te graag trouwen maar hij ontbeert de moed om een meisje ten huwelijk te vrag...

Lees verder
1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jansalie

m. (-s), lauw en saai manspersoon; een droge, vervelende vent. Jan Salie, een van de hoofdfiguren uit E.J.Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). Jan Salie is de uitbeelding van de futloze slappeling die bij voorkeur saliemelk drinkt, het prototype van de energieloze Nederlander van zijn tijd.

Lees verder
1955
2021-09-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Jansalie

man zonder fut

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jansalie

m. (-s), flauw en lauw of suf en saai slaphartig manspersoon, sedert Potgieter als type van de Nederlander zonder fut en energie ; droge vervelende vent.

1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jansalie

JANSALIE, m. (-s), iem. zonder energie; slap, traag, vadzig persoon; droge vervelende vent.