Wat is de betekenis van janklaassen?

2007
2021-09-20
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

janklaassen

(meestal voorafgegaan door stijve) stijf persoon; hark. Deze benaming heeft niets te maken met de poppenkastfiguur maar zou eerder verband houden met een zekere ‘Jan Claeszoon’, de hoofdfiguur uit het bekende blijspel van Asselijn: ‘Jan Claeszoon of de gewaande Dienstmaagd’ (1683). Deze figuur komt nog voor op een oude kinde...

Lees verder
1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Janklaassen

m., 1. de hoofdfiguur uit de poppenkast (Fr. guignol, Eng. punch, Hd. kasperl): Janklaassen en Katrijn; een janklaassen, een pop of een verkleed persoon, die die figuur voorstelt, polichinel; 2. (fig.) poppenkastvertoning, mal gedoe: wat is dat hier voor een janklaassen?

Lees verder
1925
2021-09-20
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Janklaassen

D.i. een grappenmaker, een hansworst. ‘Volgens de Amsterdamsche overlevering was Jan Klaassen een trompetter van 's Prinsen lijfwacht geweest; maar toen, na den dood van Prins Willem II, de garde van den Prins tot garde der Staten van Holland verdoopt werd, had hij zijn paspoort genomen. Om nu brood te winnen, trok hij naar Amsterdam, en...

Lees verder