Wat is de betekenis van Jan-van-gent?

2023-09-30
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

jan-van-gent

witte zeevogel. witte zeevogel met een okergele kop, lange, smalle vleugels, een lange, spitse kop en snavel, een spitse staart en zwemvliezen, die boten achtervolgt, langs kusten, op klippen en rotstige eilanden leeft en daar met een zeer snelle vlucht op vis jaagt. Voorbeelden: Jan-van-genten zijn de grootste vogels van de Noordzee...

2023-09-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

jan-van-gent

jan-van-gent - Zelfstandignaamwoord 1. (vogels) een zeevogel van de vogelfamilie Sulidae, uit de orde van de Pelikaanachtigen Woordherkomst (samenkoppeling)

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Jan-van-gent?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-30
Vogelgids van Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland 2009)

Jan-van-gent

De jan-van-gent is een grote zeevogel, fors groter nog dan de zilvermeeuw. Hij broedt in kolonies op richels van steile kusten. Om vis te bemachtigen maakt hij spectaculaire duikvluchten. Behalve in de broedtijd brengt de jan-van-gent zijn leven op volle zee door. Bij ons wel langs de kust waar te nemen, vooral in het najaar. Geluid In kolon...

2023-09-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jan-van-gent

m. (-s), basaangans, zwemvogel die vooral het Schotse eiland Bass bij duizenden en duizenden bezoekt (Sula bassana).

2023-09-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Jan-van-Gent

m. -s (basaangans, rotspelikaan; Lat. sula bassana): de Jan-van- Gent komt bij stormweer op onze kusten.

2023-09-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

jan-van-gent

m. (-s) [gent msch. Eng. gannet, gans] op de pelikaan gelijkende witte roeipotige zwemvogel, vooral op het Schotse eiland Bass (Sula bassana). Syn. rotspelikaan.

2023-09-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

jan-van-gent

m. (-en), Sula bassana, een rotspelikaan uit de familie →jan-van-genten.

2023-09-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Jan-van-gent

JAN-VAN-GENT, ra. (-s), eene soort van rotspelikaan, die vooral het Schotsche eiland Bass bij duizenden en duizenden bezoekt (sula bassana),