Wat is de betekenis van jan steen?

2009
2023-03-24
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

jan steen

Zeventiende-eeuwse schilder van huiselijke taferelen.

1969
2023-03-24
Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Pieter Scheen (1969)

Jan steen

Jan Steen geb. Assen 14 januari 1938. Woonde en werkte aldaar, in Groningen en sinds 1968 in Middelstum. Leerling van de Akademie ‘Minerva’ te Groningen. Maakt poppen in het meer abstrakte genre. Werk in bezit van de Noordelijke Kunstkring.

Lees verder
1949
2023-03-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jan Steen

(1626-1679), Ned. schilder, tevens brouwer en waard, geniaal uitbeelder van volksscènes van verbazende veelzijdigheid; hij verheft het rauwe van levensblijde taferelen door zijn on-geëvenaarde coloristische fijnheid boven het in zijn tijd meer gebruikelijke zedenbeeld (Familie v. d. schilder, Zelfportret, Zoals de ouden zongen, Bonenfee...

Lees verder
1947
2023-03-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jan steen

(Haviksz.), Nederlands schilder van genrestukken, mythologische en bijbelse voorstellingen (Leiden 1626 - begr. 3 Febr. 1679), leerde bij Nicolaas Knüpfer te Utrecht het schilderen van betrekkelijk kleine figuren in interieurs of landschappen. Tevens raakte hij in deze stad bekoord door de italianiserende landschapstijl met oranje belichting v...

Lees verder
1937
2023-03-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Jan Steen

m. Hollandse schilder, 1626-’79; zegsw. een huishouden van Jan Steen een ordeloos huishouden, zoals de overlevering toedicht aan Jan Steen.

1933
2023-03-24
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jan steen

(J. H.), (1626 1679), Ned. genreschilder bekend d/d speciale onderwerpen v. zijn doeken drinkgelagen, herbergen dobbelspel, enz.

1908
2023-03-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jan steen

hollandsch schilder van genre- en historiestukken, geboren omstreeks 1626 te Leiden, in die stad begraven 3 Februari 1679. Leerling van Nicolaas Knupfer en van Jan van Goyen, wiens dochter hij huwde. Van circa 1649— 1654 woonde hij te ’s Gravenhage. waar in de Katholieke kerk der Oude Molstraat twee zijner kinderen gedoopt werden.Van 16...

Lees verder
1869
2023-03-24
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Jan Steen

beroemd nederl. schilder, geb. 1636, gest. 1678.