Wat is de betekenis van Jan Rap?

1955
2021-10-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Jan rap

plebs, janhagel

1925
2021-10-27
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Jan Rap

Zie ‘Jan Rap en zijn maat’.