Wat is de betekenis van Jan Klaassen?

2020
2022-07-05
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Jan Klaassen

(18e eeuw) (cliché) (meestal voorafgegaan door ‘stijve’) stijf persoon; hark*. Deze benaming heeft niets te maken met de poppenkastfiguur maar zou eerder verband houden met een zekere ‘Jan Claeszoon’, de hoofdfiguur uit het bekende blijspel van Asselijn: ‘Jan Claeszoon of de gewaande Dienstmaagd’ (1683). D...

Lees verder
2002
2022-07-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Jan Klaassen

Jan Klaassen is sinds de 17e eeuw met zijn vrouw Katrijn de komische hoofdfiguur in de Nederlandse traditionele poppenkast; hij heeft een bochel en een rode neus; over de naam Jan Klaassen bestaan talloze speculaties, volgens een onzekere overlevering is hij de uit de Amsterdamse doopboeken gehaalde Jan Klaasz, een gewezen soldaat en trompetter.

2001
2022-07-05
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Jan Klaassen

Is sinds de 17e eeuw met zijn vrouw Katrijn de komische hoofdfiguur in de Nederlandse traditionele (→) poppenkast. Hij heeft een bochel en een rode neus. Over de naam Jan Klaassen zijn talloze speculaties geschreven. Volgens een onzekere overlevering is hij de uit de Amsterdamse doopboeken gehaalde Jan Klaasz, een gewezen soldaat en trompetter. Li...

Lees verder
1985
2022-07-05
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

JAN KLAASSEN

trompetter uit de lijfwacht van de prins van Oranje; werd in 1652 ontslagen; vertoonde de poppenkast met zijn vrouw Katrijn Pieters, vandaar de namen van de hoofdpoppen Jan Klaassen en Katrijn. Klaassen zou in 1706 zijn vermoord. Zijn stoffelijk overschot ligt begraven in Andel. In Woudrichem is een standbeeld voor hem opgericht.

Lees verder
1973
2022-07-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Jan Klaassen

een van de hoofdfiguren in de Ned. poppenkast. Met zijn vrouw Katrijn treedt hij sinds de 17e eeuw op. Hij is het type van de pientere volksjongen die zijn tegenstanders overwint. Volgens een onzekere 18e-eeuwse overlevering zou hij zijn naam hebben te danken aan een trompetter en wever die poppenkastvertoningen gaf. Kenmerken van deze pop zijn een...

Lees verder
1949
2022-07-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Jan Klaassen

eigenlijk de naam van een trompetter van prins Willem III, later werkzaam in een weverij; begon daarna poppenkastvertoningen, waarin de poppen genoemd werden naar hem en zijn vrouw Catharina Pieters.

1947
2022-07-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Jan klaassen

is de held van de poppenkast, die waarschijnlijk reeds in de 17de eeuw te Amsterdam op straat vertoond werd en zich in Nederland nog steeds in grote populariteit verheugt. Volgens een laat-18de-eeuwse overlevering zou hij een trompetter geweest zijn van de lijfwacht van stadhouder Willem II, die na diens dood in 1650 was ontslagen, en daarna met zi...

Lees verder
1937
2022-07-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Jan Klaassen

m. (hoofdfiguur uit de poppenkast; ook: grappenmaker, hansworst).

1933
2022-07-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jan klaassen

hoofdfiguur i/d Ned. poppenkast, die naar men wil zijn naam ontleent a/d vroegeren trompetter v. stadhouder Willem III die gebocheld was en dronk.