Wat is de betekenis van Jan Klaassen?

2023-09-26
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Jan Klaassen

(18e eeuw) (cliché) (meestal voorafgegaan door ‘stijve’) stijf persoon; hark*. Deze benaming heeft niets te maken met de poppenkastfiguur maar zou eerder verband houden met een zekere ‘Jan Claeszoon’, de hoofdfiguur uit het bekende blijspel van Asselijn: ‘Jan Claeszoon of de gewaande Dienstmaagd’ (1683). D...

2023-09-26
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

Jan Klaassen

Jan Klaassen is sinds de 17e eeuw met zijn vrouw Katrijn de komische hoofdfiguur in de Nederlandse traditionele poppenkast; hij heeft een bochel en een rode neus; over de naam Jan Klaassen bestaan talloze speculaties, volgens een onzekere overlevering is hij de uit de Amsterdamse doopboeken gehaalde Jan Klaasz, een gewezen soldaat en trompetter.

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Jan Klaassen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Jan Klaassen

Is sinds de 17e eeuw met zijn vrouw Katrijn de komische hoofdfiguur in de Nederlandse traditionele (→) poppenkast. Hij heeft een bochel en een rode neus. Over de naam Jan Klaassen zijn talloze speculaties geschreven. Volgens een onzekere overlevering is hij de uit de Amsterdamse doopboeken gehaalde Jan Klaasz, een gewezen soldaat en trompetter. Li...

2023-09-26
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

JAN KLAASSEN

trompetter uit de lijfwacht van de prins van Oranje; werd in 1652 ontslagen; vertoonde de poppenkast met zijn vrouw Katrijn Pieters, vandaar de namen van de hoofdpoppen Jan Klaassen en Katrijn. Klaassen zou in 1706 zijn vermoord. Zijn stoffelijk overschot ligt begraven in Andel. In Woudrichem is een standbeeld voor hem opgericht.

2023-09-26
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jan Klaassen

eigenlijk de naam van een trompetter van prins Willem III, later werkzaam in een weverij; begon daarna poppenkastvertoningen, waarin de poppen genoemd werden naar hem en zijn vrouw Catharina Pieters.

2023-09-26
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jan klaassen

is de held van de poppenkast, die waarschijnlijk reeds in de 17de eeuw te Amsterdam op straat vertoond werd en zich in Nederland nog steeds in grote populariteit verheugt. Volgens een laat-18de-eeuwse overlevering zou hij een trompetter geweest zijn van de lijfwacht van stadhouder Willem II, die na diens dood in 1650 was ontslagen, en daarna met zi...

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Jan Klaassen

m. (hoofdfiguur uit de poppenkast; ook: grappenmaker, hansworst).

2023-09-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jan klaassen

hoofdfiguur i/d Ned. poppenkast, die naar men wil zijn naam ontleent a/d vroegeren trompetter v. stadhouder Willem III die gebocheld was en dronk.

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Jan Klaassen

een van de hoofdfiguren in de Ned. poppenkast. Met zijn vrouw Katrijn treedt hij sinds de 17e eeuw op. Hij is het type van de pientere volksjongen die zijn tegenstanders overwint. Volgens een onzekere 18e-eeuwse overlevering zou hij zijn naam hebben te danken aan een trompetter en wever die poppenkastvertoningen gaf. Kenmerken van deze pop zijn een...