Wat is de betekenis van Jan Kalebas?

2024-04-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Jan Kalebas

(19e eeuw, vero.) leeghoofd; iemand van weinig niveau; bluffer; windbuil. Kalebas is een soort pompoen met weinig vruchtvlees en veel zaad. Bij de Romeinen was een pompoen het symbool van een domkop. Bij ons meestal in uitdrukkingen zoals: 'een redenatie, een rekening, Frans van Jan Kalebas': gezegd van iets waar men niets aan heeft omdat het niet...

2024-04-18
Scheldwoordenboek

Marc de Coster (2007)

Jan Kalebas

leeghoofd; iemand van weinig niveau; bluffer; windbuil. Kalebas is een soort pompoen met weinig vruchtvlees en veel zaad. Bij de Romeinen was een pompoen het symbool van een domkop. Bij ons meestal in uitdrukkingen zoals: een redenatie, een rekening, Frans enz. van Jan Kalebas: gezegd van iets waar men niets aan heeft omdat het niet te volgen of te...

2024-04-18
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Jan kalebas

van - gezegd van iets waaruit men niet wijs kan worden; iemand van wie men niet wijzer wordt, bijv. een redenering/reke- ningjkerel van Jan Kalebas.Al in de 17de eeuw kende men Jan Kalebasin de bet. van ‘bluffer, zwetser’. Misschien werd er oorspr. ook ‘een leeghoofd’ mee aangeduid. Een kalebas is een soort pompoen met enkel zaad van binnen; vandaa...

2024-04-18
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Jan kalebas

pocher; een redenering van —: een onzinnige redenering.

2024-04-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Jan Kalebas

m. (opsnijder; windbuil): een redenering v. Jan Kalebas, onzinnige; zie kalebas.

2024-04-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Jan Kalebas

m. opsnijder : een redenering van -; een kerel van -.

2024-04-18
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Jan Kalebas

In de zegswijze: een redeneering van Jan Kalebas, d.i. een dwaze, zotte, onlogische redeneering; vgl. Harrebomée I, 355 en III, LXV: Het is eene rekening van Jan Kalebas, d.w.z. de rekening is niet te ontwarren ofte ontcijferen, hetzelfde als een rekening van Lutjebroek (Kmz. 173); dat is Fransch van Jan Kalebas,...