Wat is de betekenis van Jan Baptist Christyn (1630)?

1981
2020-12-05
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Jan Baptist Christyn (1630)

Zuidned. rechtsgeleerde en staatsman. *26.2.1630 Brussel, ✝25.10.1690 Brussel; oom van → Jan Baptist Christyn (1659). Advocaat bij de Raad van Brabant (1651), raadsheer in de Grote Raad van Mechelen (1667) en in de Geheime Raad (1670), lid van de Hoge Raad voor de Nederlanden te Madrid (1675), gevolmachtigde van de koning van Spanje bij de vre...

Lees verder