Wat is de betekenis van Jan amours?

1933
2022-12-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jan amours

Jan amours - Cisterciënser uit de abdij van Vlierbeek, bij Leuven, die in 1443 opdracht kreeg van de overheid dier stad de spelen „Van O. L. Vrouwen Miraculen” en „Van de drie Ierarchien” samen te stellen. Lit.: Van Even, Onbekend VI. dichter (Gent 1897). V. Mierlo

Lees verder