Wat is de betekenis van James Abram GARFIELD?

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

James Abram GARFIELD

president der V.S. (Orange 19 Nov. 1831 - Washington 19 Sept. 1881), werd geboren in een blokhut (zijn vader was farmer en stierf al in 1833); hij ontving een gebrekkige opleiding. Hij studeerde terwijl hij met lessen en als timmerman zijn brood verdiende, totdat hij in 1857 te Hiram leraar in de klassieke talen werd. Door zijn felle anti-slavernij...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

James abram garfield

20ste presiden* der Vereenigde Staten van Noord-Amerik geb. 19 Nov. 1831 te Orange in Ohio, verloo. reeds kort na zijn geboorte zijn vader, een onbemiddeld farmer, groeide onder armelijke omstandigheden op en moest reeds als knaap door handenarbeid in het onderhoud van zichzelf en van zijn moeder helpen voorzien; hij was achtereenvolgens boerenknec...