Wat is de betekenis van jambe?

2020
2022-11-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

jambe

tweelettergrepige versvoet. tweelettergrepige versvoet bestaande uit een korte of onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een lange of beklemtoonde lettergreep. Voorbeelden: Iedereen die jamben of trocheën vanuit het Nederlands naar het Russisch vertaalt, moet er rekening mee houden dat het ritme verandert: het wordt losser. ...

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jambe

jambe - Zelfstandignaamwoord 1. (letterkunde) versvoet van een onbeklemtoonde lettergreep, gevolgd door een beklemtoonde

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Jambe

[Lat. jambus, Gr. iambos] versvoet gevormd door een korte en een lange lettergreep ( ).

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Jambe

(jambus) versvoet

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jambe

[→Lat. jambus], v./m. (-ben), (dichtk.) 1. versvoet die bestaat uit een korte en een lange lettergreep (e); 2. gedicht, dat in zulke versvoeten is geschreven; in het mv. is dit vooral een hekeldicht. (e) De jambe is de meest gebruikte versvoet in de Ned. dichtkunst, waarschijnlijk omdat zij in aanleg al sterk in onze spreektaal verankerd ligt...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Jambe

versvoet; één lange en één korte lettergreep.

1952
2022-11-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Jambe

been; poot; pijp [v. broek]; steel [v. glas]; jambe de bois, houten been; jambe de force, a steunbalk; jambe deçà, jambe delà, schrijlings; avoir les jambes brisées (cassées), met knikkende knieën lopen, zijn benen niet meer voelen; avoir encore ses jambes de quinze ans, nog flink ter been zijn; cela vous fer...

Lees verder
1951
2022-11-30
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Jambe

jambe (metriek).

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Jambe

v., JAMBUS (Lat.), m. (jamben), (dicht.) 1.versvoet die uit een korte, gevolgd door een lange lettergreep bestaat; 2. dichtstuk in zulke voeten ; in ’t mv. inz. als hekeldicht.

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Jambe

(Lat. iambus), versvoet bestaande uit een onbeklemtoonde, gevolgd door een beklemt, lettergreep; in de metriek aan geduid als: v ; ook: uit zulke versvoeten bestaande versregel.

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

jambe

v. versvoet v. één korte en één lange lettergreep.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

jambe

v. -n (Ned.), jambus (Gr.-Lat.) mv. jambi (1 versvoet; een onbetoonde lettergreep, gevolgd door e. betoonde, b.v. ge-voel; 2 een uit jamben bestaand vers, versregel); 1 trochaeën en jamben; 2 een gedicht in tienvoetige jamben; de jamben van Staring.

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jambe

iambus, versvoet, die u/e korte en een lange lettergreep bestaat.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jambe

(Gr. iambos), de versvoet, zoowel in de Oudheid als in de nieuwere lit. veelvuldig aangewend. In de Gr. metriek werden jamben verbonden tot dipodieën (ᴗ—ᴗ—) in versregels van twee, drie, vier dipodieën, en vooral door de satirische dichters gebruikt. Onder de nieuwere jambische verzen zijn de zesvoetige ➝ alexandrijn en de jam...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

jambe

('jambə) v. (-n) [Lat. jambus] 1. Eig. versvoet bestaande uit een minder betoonde lettergreep, gevolgd door een betoonde : geroep is een voorbeeld van -. 2. Metn. uit jamben bestaande versregel.

Lees verder
1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Jambe

is de naam van een versvoet, die bestaat uit een korte gevolgd door een lange lettergreep. Verzen in jamben ontstonden bij de Grieken, na het epos of heldendicht en de elegie, het meer lyrische gedicht, die in dactyli (één lange met twee korte lettergrepen) waren geschreven. De naam jambe schijnt afgeleid te zijn van Iambe, een dienst...

Lees verder
1908
2022-11-30
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Jambe

kortlangmaat.

1906
2022-11-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Jambe

vr. Gr., jambus versvoet, bestaande uit één korte en één lange lettergreep.

1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jambe

JAMBE, v., JAMBUvS, m. (jamben), (dicht.) versvoet, die uit eene korte en eene lange lettergreep bestaat.

1864
2022-11-30
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

jambe

jambe - v. (jamben), (dicht.) versvoet van eene lange en eene korte lettergreep