Wat is de betekenis van jakobsladder?

2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jakobsladder

jakobsladder - Zelfstandignaamwoord 1. de zeer lange ladder die aartsvader Jakob in een droom zag 2. ronddraaiende riem of ketting waaraan bakken zijn bevestigd die graan, modder enz. naar boven brengen 3. (plantkunde) Polemonium caeruleum is een kruidachtige, vaste plant uit de vlambloemfamilie Polemoniaceae 4. (elektrotechniek) is e...

Lees verder
1997
2021-08-03
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Jakobsladder

In het Bijbelboek Genesis (28:12) treffen we het verhaal aan van het droomgezicht van de aartsvader Jakob. Op de vlucht voor zijn broer Ezau ziet hij een ladder waarvan het einde tot in de hemel leidt en waarlangs engelen op en neer klimmen en dalen. Figuurlijk zou men er een middel tot gemeenschapsoefening met de hemel in kunnen zien.Als eponiem w...

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Jakobsladder

[naar de hemelladder met afdalende en opklimmende engelen die Jakob in zijn droom zag, zie Genesis 28:12] dubbele ladder; ketting zonder eind met emmers of bakken om graan te scheppen en in silo te storten.

1937
2021-08-03
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Jakobsladder

Een riem of ketting zonder einde, loopend over twee schijven. Aan dezen riem zijn op gelijke afstanden bakjes bevestigd, die beneden korrels of meel opnemen en den inhoud boven uitstorten op de wijze van een baggermolen. Men vindt ze in meelfabrieken en suikerfabrieken. Volgens het Bijbelverhaal zag Jakob in zijn droom een ladder, die naar den heme...

Lees verder
1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Jakobsladder

Jakobsladder, - in het algemeen eenige (in den regel 2) banden zonder eind (kettingen, enz.), loopende over 2 evenwijdige trommels of prisma’s, aan welke banden emmers of kooien zijn bevestigd. De J. vormt het hoofdelement van verschillende in de techniek gebruikte werktuigen. Bij de baggermachines en elevatoren zijn de emmers stijf aan de banden b...

Lees verder