Wat is de betekenis van Jagers (krijgskunde)?

1937
2021-06-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Jagers (krijgskunde)

Keurkorps van vrijwilligers, opgericht vóór honderd jaar, na de afdanking der Zwitsersche regimenten in ons leger. Zij droegen groene rokken en groote schako’s. Zij onderscheidden zich in den Belgischen opstand, kregen eerst Breda als garnizoensplaats, later de Residentie. In 1840 werden ze met de grenadiers vereenigd tot de afd...

Lees verder