2019-11-22

Jacobsladder

JACOBSLADDER, v. (-s), (eig.) de ladder in het bekende droomgezicht van den aartsvader Jacob; — middel tot gemeenschapsoefening met den hemel; — zeer lange ladder naar den top van een molen; (fig.) ’t was eene heele Jacobsladder, eene heele rij met klachten, een lang en vervelend verhaal; — korte en breede touwladder met houten sporten om van het dek over de verschansing heen in het onderwant te komen; (ook) touwladder met meerendeels touwen treden of weeflijnen; — riem, touw of kettin...

2019-11-22

Jacobsladder

Jacobsladder, - volksnaam voor Polomonium Coeruleum.

2019-11-22

jacobsladder

jacobsladder - v., zeer lange ladder, vooral boven in een korenmolen; touwladder op een schip; ook: een menigte klachten, vervelend verhaal.

2019-11-22

Jacobsladder

noemt men de ladder naar den hemel, die de aartsvader Jacob in zijn droom zag en waarlangs de engelen opstegen en afdaalden. Die mooie episode is beschreven in den Bijbel (Gen. 28 : 12). Het woord Jacobsladder wordt ook dikwijls gebruikt als symbool. In de techniek is de Jacobsladder een bepaald begrip. Wanneer een baggermachine of excavateur werkt met een ketting zonder eind, waaraan bakken zijn bevestigd, dan noemt men deze ketting met schoepen ook jacobsladder. — Zie: Baggermachine. Ook...

2019-11-22

Jacobsladder

of hemelladder, → Jacob (patriarch).