Wat is de betekenis van Jacht?

2020
2021-09-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

jacht

(1950) (wielr.) verhoging van het tempo; de achtervolging. Term die vroeger veel bij de zesdaagse werd gebruikt. Frans: la chasse. Engels: chase. Zie ook: de jacht organiseren. • Hij (Ferdinand Kuebler, nvdr) behoorde in die Parijse zesdaagse tot de figuratie en hij had een maat, de ex-wereldkampioen Hans Knecht, die na een half uur...

Lees verder
2019
2021-09-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jacht

jacht - Zelfstandignaamwoord 1. (f)/(m) het achtervolgen van wild Liefhebbers van de jacht op groot wild hadden vaak als eersten oog voor het belang van natuurbescherming. 2. (f)/(m) (figuurlijk) het achtervolgen van misdadigers door de politie 3. (n) (sc...

Lees verder
2018
2021-09-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

jacht

jacht - zelfstandig naamwoord 1. achtervolging van dieren om ze te doden ♢ de jacht op konijnen is weer begonnen 1. op huizenjacht gaan [proberen een geschikt huis te vinden] 2....

Lees verder
2017
2021-09-22
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jacht

Jacht - (Gr.: kunègesia, Lat.: venatio) Oorspronkelijk beoefenden de oude Grieken en Romeinen de jacht als sport, niet zonder enig gevaar (de Grieken reeds in de epische tijd van Homeros; zie Odusseus). Een andere bedoeling als drijfveer voor de jacht was het verjagen van gevaarlijke dieren. In de klassieke periode ging men op jacht met honden of n...

Lees verder
2017
2021-09-22
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Jacht

Jacht - verhoging van het tempo; de achtervolging. Term die vroeger veel bij de zesdaagse werd gebruikt. Fr. la chasse; Eng. chase.

2010
2021-09-22
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

jacht

jacht: het jagen door het peloton op een kopgroep van meestal enkele vluchters. Het peloton zet de jacht in op het moment dat het zich realiseert dat de ploegen hard moeten gaan rijden, willen ze de vluchters uit de kopgroep nog te pakken krijgen. Het zijn de ploegleiders die via de oortjes de renners waarschuwen wanneer en hoe hard ze moeten begin...

Lees verder
2009
2021-09-22
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

jacht

Verhoging van het tempo; de achtervolging. Term die vroeger veel bij de zesdaagse werd gebruikt. Frans: la chasse. Engels: chase. Kijk ook onder georganiseerde jacht. Hij (Ferdinand Kuebler, nvdr) behoorde in die Parijse zesdaagse tot de figuratie en hij had een maat, de ex-wereldkampioen Hans Knecht, die na een half uur serieuze jacht al om zijn m...

Lees verder
2009
2021-09-22
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

jacht

(de; g.mv.) - achtervolging, sterke verhoging van het tempo, syn. (Fr.) chasse: een georganiseerde jacht, achtervolging door een groep renners die een hoog tempo rijden en goed samenwerken.

2005
2021-09-22
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

jacht

Al eeuwenlang wordt er door de Oranjes gejaagd. Terwijl jagen vroeger vooral werd gezien als een plezierig tijdverdrijf, beschouwen voorstanders van de jacht het vanaf de twintigste eeuw als essentieel onderdeel van het faunabeheer. In de laatste decennia van die eeuw is er uit de hoek van natuurbeschermers veel kritiek gekomen op de jacht in het a...

Lees verder
2000
2021-09-22
Kleine encyclopedie van het snobisme

Over dandy's, estheten en etiquette

Jacht

Het jacht van de moeder van de Franse schrijver Raymond Roussel werd gemaakt van de edelste en duurste materialen, enkel omdat madame Roussel zin had in een reis naar India. Voordat ze de eerste Indiase haven binnenvoeren, vroeg ze de kapitein om een verrekijker, waarmee ze langs de kustlijn tuurde. ‘Dus dat is India...’ merkte ze op. ‘Kapitein! We...

Lees verder
1984
2021-09-22
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

jacht

het opsporen, bemachtigen of doden van wild en het doen van pogingen daartoe. Deze definitie stamt uit de Jachtwet 1954. Jagen is een van de oudste manieren waarop de mens oogst van de hem omringende natuur. Er zijn nog maar enkele volken die voor hun voedsel geheel afhankelijk zijn van de jacht (b.v. de Eskimo’s). Lokaal kan de jacht nog wel...

Lees verder
1982
2021-09-22
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

JACHT

De jacht in Zeeland wordt in hoofdzaak op klein wild uitgeoefend, aangezien met uitzondering van een klein bestand dam wild op Walcheren en voornamelijk op Schouwen-Duiveland wat reeën, geen grofwild voorkomt. Overigens zijn er geen markante verschillen t.o.v. de jacht in overig Nederland. Evenals elders in het land is het grootste deel van d...

Lees verder
1981
2021-09-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Jacht

Bij natuurvolken is de jacht een noodzakelijk middel van bestaan; zij neemt dan ook een belangrijke plaats in het dagelijkse leven in. In onze streken is de jacht alleen nog maar een vorm van sport, ook al spreekt vaak het nut een belangrijke rol (regeling van de wildstand, bestrijding van schadelijke dieren). Er bestaan verschillende soorten van j...

Lees verder
1980
2021-09-22
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Jacht

Het woord jacht betekent zowel: het jagen als: snelzeilend schip. In het laatste geval is de betekenis zoals men dat noemt ‘verdicht’, dat wil zeggen dat het woord oorspronkelijk luidde: jachtschip, waarvan het tweede deel is weggelaten, terwijl het eerste de betekenis van het geheel kreeg. Zo spreekt men van een buiten voor een buitenp...

Lees verder
1976
2021-09-22
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

JACHT

Sport, in Friesland nagenoeg uitsluitend beoefend met geweer. De vogelvangst (z. eendekooi, wilstervangst) bestaat nog op enkele plaatsen, maar neemt af. De stijging van de welstand en de toenemende vrij tijd maakte de jacht populair. Een negatieve invloed ging uit van de stijging van jachtrechtprijzen in enkele gebieden, waardoor in die gebieden a...

Lees verder
1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jacht

v./m. (-en), 1. het jagen, het vervolgen van in het wild levende dieren om die te vangen en/of te doden; ook het belagen ervan met verschillende hulpmiddelen, als vogels en strikken; jachtbedrijf: de — was een voorrecht van de adel; een bepaalde soort of wijze van jagen: de op grof wild; lange het jagen met windhonden (e); 2. een keer jagen,...

Lees verder
1971
2021-09-22
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Jacht

Jacht - vaartuig speciaal bestemd voor de pleziervaart. Al op een uit 1601 daterende tekening van C. van Wieringen is een speeljacht afgebeeld. Bij het toenemen van de welvaart in de 16e en 17e eeuw lieten steeds meer Hollandse kooplieden snelzeilende plezierschepen bouwen, die evenals andere snelle schepen jacht of jager werden genoemd. Zij werden...

Lees verder
1958
2021-09-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

JACHT

Spiesen of jachtpriemen en pijlen met stenen punten uit de bodem wijzen op de J. in vroeger tijden, toen oerossen, beren en wolven nog voorkwamen (zie Wolvejacht). Ook wilde varkens werden gejaagd. De J. was vrij. De eerste bekende /.-verordening heeft keizer Otto i gegeven (26.12.943). Hierin staat dat niemand zonder toestemming ‘in pago fo...

Lees verder
1952
2021-09-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Jacht

1. s., jacht; (op wild), jacht, jachterij. 2. s.n., jacht (it).

Lees verder
1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jacht

I. v. (-en), 1. het jagen, het vervolgen van dieren om die te vangen en te doden, ook het belagen er van met verschillende hulpmiddelen, als vogels en .strikken; jachtbedrijf: de jacht was een voorrecht van de adel; op (de) jacht gaan; — een bep. soort of wijze van jagen: de jacht op grof wild; lange jacht, het jagen met...

Lees verder