Wat is de betekenis van jaartelling?

2023-06-08
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

jaartelling

wijze van tijdrekening. wijze waarop men de jaren telt om de tijd te berekenen, te weten vanaf het tijdstip of het gebeuren dat de betreffende cultuur als uitgangspunt hanteert en volgens de daar geldende periode-indelingen; wijze van tijdrekening. Voorbeelden: Volgens de Chinese jaartelling is 1996 het Jaar van de Muis. Meppeler...

Lees verder

Direct toegang tot alle 14 resultaten over jaartelling?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

jaartelling

jaartelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: jaar-tel-ling 1. de manier waarop men de jaren telt bij de tijdberekening ♢ de christelijke jaartelling begint bij de geboorte van Christus Zelfstandig naamwoord: jaar-tel-ling ...

Lees verder
2023-06-08
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Jaartelling

Het islamitische jaar is elf dagen korter dan het christelijke jaar. De islam rekent namelijk in maanjaren. De maan draait ongeveer in 29,5 dag rond de aarde. Twaalf maanjaren (het islamitische jaar) is 12 x 29,5 = 354 dagen. Het westerse, christelijke jaar gaat uit van het draaien van de aarde rond de zon in 365 dagen. Het islamitische jaar is daa...

Lees verder
2023-06-08
Ikonen lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Jaartelling

De jaartelling begint volgens de legende op de dag dat Adam geschapen zou zijn op 1 september in het jaar 5509 voor de geboorte van Christus. Bij veel oude teksten wordt het jaartal dus gerekend vanaf Adam’s schepping: er staat dan bijvoorbeeld: ‘In het jaar vanaf de schepping van de wereld 7179’. Trek daar 5509 vanaf en je hebt het jaartal 1670.

Lees verder
2023-06-08
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Jaartelling

s., jiertelling.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jaartelling

v. (-en), wijze waarop men de jaren telt bij de tijdrekening, aera: de Christelijke jaartelling; de jaartelling der Mohammedanen.

2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jaartelling

zie Kalender.

2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Jaartelling

→ Tijdrekening.

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Jaartelling

→ Jaar; Tijdrekening.

2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

jaartelling

('ja:r) v. (-en) wijze van telling der jaren voor het berekenen van de tijd : de kristelijke of onze -; de mohammedaanse -. Syn. tijdrekening.

2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

jaartelling

v. (-en), wijze waarop men de jaren telt bij de tijdrekening, era: de christelijke →kalender.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Jaartelling

de wijze waarop de jaren worden opgeteld ten aanzien van het uitgangspunt (joodsche, mohammedaansche, christelijke J. enz.).

2023-06-08
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Jaartelling

lat. JSra, is eene achtereenvolgende reeks van jaren of eeuwen, waarnaar een volk, of wel een gedeelte van het menschdom, zijn historisch bestaan rekent: dus eene wijze van tijdrekening. Onder verwijzing naar het art. KALENDER laten wij de voornaamste jaartellingen hier volgen:1) De Christelijke J., aanvangende met de geboorte van Christus, of juis...

Lees verder
2023-06-08
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Jaartelling

JAARTELLING. (Maçonnieke) Zij gaat verder, dan het begin der schepping, volgens de Hebreeuwsche tijdrekenkunde, die de Vrijmetselaren hebben nagevolgd. Het Maçonnieke jaar is het burgerlijk jaar der Hebreën; het begint met de maand Nissan, die overeenkomt met de maand Maart der Christelijke jaartelling; het tijdstip, waarop de Is...

Lees verder