Wat is de betekenis van jaarmarkt?

2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

jaarmarkt

jaarmarkt - Zelfstandignaamwoord 1. markt die elk jaar op een vaste tijd wordt gehouden Woordherkomst samenstelling van jaar en markt Synoniemen jaarbeurs Verwante begrippen kermis, markt

Lees verder
2018
2021-08-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

jaarmarkt

jaarmarkt - zelfstandig naamwoord uitspraak: jaar-markt 1. markt die elk jaar op een vaste tijd gehouden wordt ♢ we slenterden gezellig over de jaarmarkt in Hoorn Zelfstandig naamwoord: jaar-markt de jaarmarkt...

Lees verder
1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

jaarmarkt

v./m. (-en), uit de middeleeuwen daterende markt, waarop de goederen in concreto aanwezig zijn en die elk jaar op een vaste tijd wordt gehouden. (e) Aanvankelijk had de jaarmarkt een lokaal karakter. De bevolking uit de omgeving ruilde er haar voortbrengselen tegen die van de ambachtsbedrijven uit de stad. Dit geschiedde ten minste twee maal per ja...

Lees verder
1958
2021-08-03
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

JAARMARKT

Eens of enkele malen per jaar op vaste dagen gehouden markt (Fr.; merk). Vanouds vaak gecombineerd met een kermis (Fr.: merke), waaruit de kerkelijke oorsprong blijkt: ‘kermis’ komt van ‘kerkmis’. Maar in de I4de-i6de eeuw werd meermalen een J. los van kerkelijke feestdagen ingesteld door een of andere overheid.In vele plaat...

Lees verder
1952
2021-08-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Jaarmarkt

!., (jier)merk; (kermis), (jier)merke.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jaarmarkt

v. (-en), markt (algemeen of voor een bep. artikel) die op een vaste tijd in het jaar wordt gehouden; kermis.

1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Jaarmarkt

oudtijds jaarlijks op vaste plaatsen gehouden markt, waar kooplieden uit verschillende delen van het land, of uit verschillende landen, hun waren uitwisselden. Beroemde J. waren die te Leipzig en Nizjnij-Nowgorod, in de Nederlanden te Turnhout, Utrecht, Haarlem, Delft en Groningen.

1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jaarmarkt

vroeger jaarlijks o/e bepaalden tijd gehouden markt, vaak verbonden met volksfeesten, waaruit de kermis ontstond.

1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jaarmarkt

Markten ontstonden reeds in tijden van primitieve cultuur op de grenzen van verschillende volksstammen, wier bedrijven niet dezelfde producten leverden (bijv. tusschen veehouders en landbouwers). Als de handel boven den primitieven marskramersvorm uitgroeit, ontstaan periodieke markten op kruispunten, religieuze centra en andere plaatsen, waar door...

Lees verder
1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Jaarmarkt

Jaarmarkt, - zie MARKTEN.

1910
2021-08-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Jaarmarkt

Jaarmarkt - openbare markt, die jaarlijks gehouden wordt.