Synoniemen van jaar

2019-09-23

jaar

Het begrip jaar heeft 88 verschillende betekenissen: 1) frase gebruikt als verjaardagswens waarmee men iemand een lang leven toewenst 2) jaren die (ver) in het verleden liggen 3) jaar, beschouwd als een tijd die men met zekere activiteiten of op een specifieke wijze doorbrengt 4) telkens weer opnieuw gedurende een heel jaar; jaren na elkaar zonder onderbreking; onafgebroken 5) een jaar met veel bezigheden 6) een jaar effectieve of voorwaardelijke straf 7) zijn of haar leeftijd in acht genomen 8)...

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Zeven jaar, genoemd als volledige, afgeronde periode. Zeven is een van de getallen die in de bijbel dikwijls, naast de gewone waarde, een symbolische lading hebben (zie ook Zeven). Zo wordt zeven dikwijls genoemd in verband met een tijdvak dat als voldoende lange, afgeronde periode geldt. Denk aan de zevende dag die de scheppingsperiode vol maakt en aan het sabbatsjaar en jubeljaar (zie die artikelen). Zeven jaar duurt de tijd die Jakob Laban moet dienen om zijn vrouw te verwerven: ‘Jakob was...

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Tijd die de aarde nodig heeft om één volledige baan rondom de zon af te leggen: 365 dagen, 6 uur, 9 minuten en 9,02 seconden. Het kalenderjaar past zich daarbij aan, doordat het 365 etmalen telt, maar elk jaar waarvan het jaartal door 4 deelbaar is 366 etmalen heeft (schrikkeljaar). Uitzonderingen vormen de jaren met een vol eeuwtal dat niet door 400 deelbaar is. Zo was het jaar 1900 geen schrikkeljaar en is het jaar 2000 dat wel. Daarnaast zijn af en toe nog kleinere correcties nodig.

Lees verder
2019-09-23

jaar

jaar - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening), (eenheid) de duur van een omloop van de aarde om de zon van circa 365 dagen Naarmate de jaren verstreken, groeide Wikipedia extreem hard. Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: jaer Oudernederlands: jār Germaans: *jēran Verwante begrippen agenda, biënnale, eeuw, kalender

Lees verder
2019-09-23

jaar

jaar - zelfstandig naamwoord 1. periode van 12 maanden, 52 weken, 365 dagen ♢ hij is drie jaar 1. het schooljaar [periode van augustus tot augustus] 2. in mijn jonge jaren [toen ik jong was] 3. sinds jaar en dag [sinds lang...

Lees verder
2019-09-23

Jaar

JAAR, o. (jaren), de omloopstijd der aarde om : de zon, tijd van 12 maanden : burgerlijk jaar of kalenderjaar, van Jan. tot en met 31 Dec.; — kerkelijk jaar, sterrejaar of siderisch jaar; tropisch jaar of keerkringsjaar; maanjaar; dienstjaar; schrikkeljaar; nieuwjaar (zie op die woorden); — in het jaar onzes Heeren, het jaar volgens de Christelijke jaartelling; — jaar op jaar, ieder jaar; — sjaars daarop, het volgende jaar; — jaar in jaar uit, het eene jaar uit het andere weder in, d....

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Jaar, - de tijd, dien de aarde noodig heeft om haar baan om de zon af te leggen, d. i. dus de tijd waarin de zon den zonsweg of ekliptika doorloopt, en waarin de éénmalige afwisseling der jaargetijden plaats heeft (zonnejaar). Te onderscheiden zijn: 1) het siderale jaar, de tijd, dien de zon besteedt om in de ekliptika hetzelfde vaste punt weer te bereiken. Dit is de ware omloopstijd der aarde in haar baan. Het siderale j. is zoo goed als constant en bevat 365.25636 middelbare dagen of 365 d....

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Het jaar noemt men gewoonlijk het tijdperk, waarin de aarde haren togt om de zon eenmaal volbrengt. Daar dat tijdperk niet juist een geheel aantal dagen bevat en men in het dagelijksch leven niettemin enkel bij geheele dagen rekenen kan, moet men al dadelijk onderscheid maken tusschen het sterrekundig en het burgerlijk jaar. De lengte van het eerste — schoon niet geheel onveranderlijk — bedraagt gemiddeld 365 dagen 5 uren 48 minuten en 48 seconden, terwijl het bij zijne grootste lengte (3040...

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Omloopsduur van de aarde om de zon, d. i. hetzelfde als de duur van den schijnbaren omloop van de zon langs de ecliptica. Dien duur moet men dus bepalen door den terugkeer van de zon tot een (vast of beweeglijk) punt op de ecliptica. Voor dat punt kan men kiezen: a) een punt, dat zooveel mogelijk vaststaat t. o. v. de sterren. Het hierdoor bepaalde j. heet siderisch jaar en duurt 365 dagen, 6 uur, 9 minuten, 9,5 seconden. Dit jaar heeft alleen wetenschappelijk belang. b) Het lentepunt, d. i. een...

Lees verder
2019-09-23

Jaar

Sinds de oudste tijden reeds hebben de mensen getracht, het vlieden van den tijd door een maat te bepalen. De astronomische verschijnselen, als de wisseling van dag en nacht, de verandering in de gedaante van de maan en de jaargetijden zijn tengevolge van hun regelmatig verloop voor dit doel het meest geschikt. Het jaar was van ouds de eenheidsmaat van den tijd. Het woord „eenheidsmaat” wil nu echter niet zeggen, dat iedereen met het begrip jaar denzelfden tijdsduur bedoelde. De oude...

Lees verder