Wat is de betekenis van Ja-zeggen?

1993
2021-07-26
NIMA

Nima marketing lexicon

Ja-zeggen

Antwoordtendentie waarbij de respondent de neiging heeft om na een aantal vragen die hij met ‘ja’ heeft beantwoord, iedere volgende vraag eveneens met ‘ja’ te beantwoorden, ongeacht de inhoud van de vraag.