Wat is de betekenis van J?

2020
2021-10-16
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

J

Ja en amen zeggen Het goed vinden

Lees verder
2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

J

J - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de j, de tiende letter van het alfabet Zie ook j

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

J

J - afkorting 1. joule ♢ joule is de eenheid van energie Afkorting: J

Lees verder
1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

J

jodium (element); joule: eenheid van electrische arbeid.

1955
2021-10-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

J

betekent in christelijke afkortingen: J. C.(hr.), Jesus Christus; Jac., Brief van Jacobus; Jer., Jeremias; Jo., Evangelie of Brief van Johannes; J.O.C., Jeunesse Ouvrière Chrétienne (de Katholieke Arbeidersjeugdorganisatie in Frankrijk en Waals-België); J.O.C.F., Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine; Jon., J...

Lees verder
1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

J

ja interj., ja; — zeker, jawis(se)!

Lees verder
1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

J

1. (scheik.) jodium; 2. (nat.) joule;

Lees verder
1949
2021-10-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

J

tiende letter van het alphabet, vertegenwoordigt soms als halfklinker de consonantische i (z aldaar). Het Lat. kende de j niet, Ned. geleerden (10e-17e eeuw) hebben ze echter in hun uitgaven van Lat. schrijvers ingevoerd. Afkort.: (scheikunde) jodium; J. C{hr.), Jezus Christus; J. n. C., jaren na Christus; J. v. C., jaren vóór Chr.;...

Lees verder
1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

J

= Jod , electrische eenheid.

1939
2021-10-16
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

J

Beter ten halve gedwaald.

1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

J

1) medeklinker, 10e letter v/h alfabet, eerst i/d 15e eeuw als zoodanig geschreven. 2) Scheik. afkorting v. jodium.

Lees verder
1933
2021-10-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

J

Tiende letter van het alphabet, in de Ned. taal doorgaans een zachten, palatalen glijder voorstellende. In de 15e eeuw is men begonnen de 'j te schrijven. Het Latijn kende het teeken niet en volstond met de i. Het gebruik der j in deze taal is door Humanisten ingevoerd.Afkortingen: J in de chemie = → jodium; J in de natuurk. =joule; Ja...

Lees verder
1916
2021-10-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

J

J - de tiende letter van ons alphabet. De Grieken en de Romeinen hebben ze niet gekend: bij hen diende de i als klinker en als medeklinker (semi-vocalis). Tijdens Cicero werd de i dubbel geschreven ter aanduiding van de semi-vocalis, maar dit werd geen algemeen gebruik. In inscripties van den Keizertijd staat een lange I tusschen klinkers als de ha...

Lees verder
1910
2021-10-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

J

J - als verkorting j. = jaar, d. j. = dit jaar of dezes jaars, l.j. = loopende jaar, j.l. = jongstleden.

1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J

J, v. (’s), 10de letter van het alphabet: de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met beginnen; — in afkortingen: J. — jodium (scheik.); Jan. — Januari; Jac. — Jacobus, de apostel; J. C. — Jezus Christus; Jer. — Jeremia; Jes. — Jesaja; jg. — jaargang; Jhr. &mdash...

Lees verder
1870
2021-10-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

J

J, de tiende letter van ons alphabeth, mag als medeklinker beschouwd worden en als eene versterking van den klinker i, bepaaldelijk wanneer de i als eerste letter van eene lettergreep vóór een klinker komt te staan, of ook tusschen 2 klinkers. Niet alle talen hebben voor deze letter een afzonderlijk teeken. De Grieken en Romeinen kenden geen onders...

Lees verder