2019-09-17

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. De Regeling inkomstenvoorziening volledig arbeidsongeschikten maakt deel uit van de Wet WIA en beschermt volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers en WW'ers tegen inkomstenverlies als gevolg van ziekte of gebrek. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon. Werknemers en WW-gerechtigden kunnen in beginsel pas na een wachttijd van 2 jaar een IVA-uitkering krijge...

Lees verder
2019-09-17

IVA

IVA is de afkorting voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

2019-09-17

Iva

Iva L. [C. Linnaeus], - verbastering van den ouden, Lat. plantennaam abĭga (van Lat. abigĕre, afdrijven). De in de Oudheid Iva genoemde plant (Ajŭga iva L. [C. Linnaeus]) werd gebruikt als vruchtafdrijvend middel. Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 277] zegt euphemistisch: “sy brengt den vrouwen huer natuerlycke sieckte weder.” - Het thans den naam Iva dragend gesl. der Composĭtae heeft met de Iva der Ouden alleen bladstand en bladvorm gemeen.

2019-09-17

Iva

Iva, - 1) een fijne likeursoort, in Zwitserland (Engadin, Samaden, Chur) bereid uit Achillea moschata, die aldaar iva heet. In den handel komen drie soorten voor: iva bitter, geelachtig groen, dubbele iva bitter, donkerbruin, zeer sterk en fleur d’iva of zoete iva, een specerijachtig-zoete tafellikeur. 2) de 497ste planetoide, in 1902 ontdekt. Bereikt gemiddeld de grootte 13,5.

Lees verder