Wat is de betekenis van issue?

2022
2022-12-04
vindpunt

Vindpunt.nl

issue

(zelfstandig naamwoord) [alg.] kwestie, (discussie)punt, (gespreks)onderwerp, vraagstuk - Dit is geen kwestie waar de EU zich mee moet bezighouden. [alg.] nummer, aflevering - In elk nummer staat een vraaggesprek met iemand die op dat moment in het nieuws is.

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

issue

issue - Zelfstandignaamwoord 1. kwestie, onderwerp Woordherkomst van het Engels

Lees verder
2001
2022-12-04
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

issue

Een maatschappelijk item waarbij voor- en tegenstanders betrokken zijn en dat in de belangstelling staat van het publiek en de pers.

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Issue

[Eng. = probleem, geschilpunt] kwestie, onderwerp, punt van behandeling (vgl. item 2): dit is niet langer het -.

1993
2022-12-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Issue

Beleidsaandachtspunt of hoofdaandachtspunt (HAP) dat voortkomt uit een confrontatie van de kansen en bedreigingen uit de externe omgevingsanalyse met de sterkten en zwakten van de organisatie uit de interne analyse.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Issue

onderwerp; kwestie

1972
2022-12-04
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Issue

[Eng.], v./m. (-s), 1. onderwerp, kwestie, discussiepunt; 2. resultaat.

Lees verder
1952
2022-12-04
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Issue

’t uitgaan; uitgang; uitweg; uitkomst; uitslag; afloop, einde; issues, 1. afval [v. vlees]; 2. zemelen; à l’issue de, bij ’t uitgaan van, bij (aan) het einde van.

1951
2022-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

issue

I. uitstorting, uitstroming; (rivier)mond; nakomelingschap, (na)kroost; uitgang; uitweg; afloop, uitslag, uitkomst, resultaat; uitvaardiging; uitgifte; emissie; nummer, oplage [v. krant]; (geschil)punt, kwestie, strijdvraag; the matter (point, question) at issue, het geschilpunt; join issue, de strijd aanbinden; II. uitkomen; zich uitstorten, uitst...

Lees verder
1923
2022-12-04
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Issue

(Eng.), 1. De afloop eener ziekte; 2. fontanel.

1923
2022-12-04
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Issue

(Eng.). 1. De afloop ener ziekte; 2. fontanel.

Lees verder