Wat is de betekenis van Islamitisch fundamentalisme?

2017
2021-09-19
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Islamitisch fundamentalisme

Verzamelterm voor radicaal politiek-extremistische stromingen binnen de islam. Aanhangers gaan ervan uit dat de oorspronkelijke interpretatie van de koran richtinggevend dient te zijn bij de inrichting van de samenleving, die geheel gebaseerd dient te zijn op de sharia (zie ook: fundamentalisme). Westerse opvattingen, zoals over scheiding tussen re...

Lees verder