2020-04-06

Irene

Irene is een meisjesnaam en betekent 'vrede' of 'vredig'. De naam Irene is afkomstig uit Frankrijk. De naam Irene is van oorsprong gebaseerd op het Griekse Eirènè. Eirènè was de Griekse Godin van de vrede. In andere landen bestaan er varianten op de naam Irene. In Rusland, Bulgarije en Roemenië is de naam Irina gebruikelijk. In Polen, Tsjechië, Nederland en in Scandinavië komt de versie Irena voor. In Nederland is de naam Irene sinds de geboorte van prinses Irene gebruikelijk geworden. Voor de...

2020-04-06

Irene

Irene, Emma Elisabeth, prinses der Nederlanden, prinses van Lippe-Biesterfeld, *5.8.1939 Soestdijk; tweede dochter van prinses Juliana en prins → Bernhard der Nederlanden. Prinses Irene studeerde Frans in Lausanne en rechten en economie in Utrecht. Haar overgang tot het rooms-katholicisme in januari 1964 verwekte opschudding, evenals haar huwelijk met prins → Carel Hugo van Bourbon-Parma. Hiervoor vroeg zij niet de wettelijke toestemming van de Staten-Generaal, zodat haar rechten op de Nederland...

2020-04-06

Irene

Irene - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

2020-04-06

Irene

Van Gri. eirènè 'vrede', ook godin van de vrede. Toen na vele oorlogen de wereld onder Augustus tot vrede kwam, vond de vreugde daarover weerklank in het toenemend gebruik van de namen Pax (Lat. 'vrede') en Irene en afleidingen daarvan (zie ook Hirzel 1962, blz. 46). Heiligen: Irene, martelares uit onbekende tijd, vooral in Constantinopel vereerd; kerkelijke feestdag: 5 mei. Een andere Irene werd met haar zus Agape in Saloniki verbrand tijdens Diocletianus; kerkelijke feestdag 3 of 16 april. De...

2020-04-06

Irene

Irene - 1) De Rom. Pax, godin van den vrede, de dochter van Zeus (Iuppiter) en Themis en een der Horen. Zij werd te Athene vereerd en te Rome heeft Vespasianus haar een prachtigen tempel doen bouwen. — De vredesgodin komt herhaaldelijk voor op antieke munten. Overigens kennen wij, uit kopieën, slechts een groep, die haar met den jongen Plutus (god van den rijkdom) op den arm voorstelt en vervaardigd werd door Kephisodotos, den vader van Praxiteles, en in 375 op de markt te Athene opgesteld bij g...

2020-04-06

Iréne

Iréne. Onder dezen naam vermelden wij: Iréne of Eiréne, de godin des Vredes, eene dochter van Zeus (Jupiter) en Themis en de jongste der Moren. In de oudere fabelleer komt zij niet voor. Volgens Pausanias stonden 2 beelden van haar in het Prytanéum te Athene, en Vespasianus wijdde haar een prachtigen tempel. Zie ook onder Asteroïden. Iréne, eene Grieksche Keizerin, zoowel vermaard wegens geestigheid en schoonheid als berucht wegens hare ondeugden. Zij werd geboren te Athene en trad in 769 in he...

2020-04-06

Irene

v. de vreedzame; godin van de vrede.

2020-04-06

Irene

I. Christelijke martelares in Thessalonica (304). II. Grieksche keizerin, echtgenoote van keizer Leo IV en na diens dood regentes 780—802. Haar zoon Constantinus VI was onmondig en Irene maakte van die omstandigheid gebruik, om ten gunste van de beeldenvereering werkzaam te zijn. Zij riep een oecumenisch concilie bijeen in 786 te Constantinopel, waar ook paus Hadrianus legaten zond. Een keizerlijke lijfwacht bestormde de vergaderzaal en dreef de afgevaardigden weg. Nu riep Irene het zevend...