Wat is de betekenis van Iran?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Iran

Iran - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in het Midden-Oosten met als hoofdstad Teheran

2023-12-11
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Iran

Staat in het Midden-Oosten, die in de eerste helft van de twintigste eeuw meestal Perzië werd genoemd. In tegenstelling tot de meeste landen in het Midden-Oosten is Iran nooit een onderdeel van het Osmaanse of Turkse rijk geweest. Het koninkrijk Iran werd bestuurd door een parlement (de Majlis), waar de macht in handen was van grootgrondbezitters....


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Iran

(Dzjoemhoeri-i Islami Iran) (tot 1935 Perzië), republiek in Zuidwest-Azië (Voor-Azië), begrensd door de Golf van Oman, de Perzische Golf, Irak, Turkije, de USSR, Afghanistan en Pakistan; 1 648 000 km2, 39,32 mln. inw. Hoofdstad: Teheran. ECONOMIE De beroepsbevolking telt 10,9 mln. personen, van wie 38 % werkzaam is in de landbouw. D...

2023-12-11
Lexicon Aardrijkskunde

Onbekende auteur (1983)

Iran

officiële naam Djomhuri-ye oppervlakte Eslami-ye Iran 1 648 000 km2 inwoners 37 447 000 hoofdstad Teheran staatsvorm islamitische staatshoofd republiek Ali Khamana'i reg. leider Hossein officiële taal Mossavi Farsi religies moslems munteenheid Iraanse rial BNP/hoofd US$ ... lid van VN, UNESCO, UNCTAD, WHO, FAO, ILO...

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Iran

of Perzië, een hoogvlakte die door meerdan 5000 m hoge bergketens wordt omgeven. De oppervlakte is 1 647 478 km2 en het land telt 31,3 milj. inwoners. In het noordoosten liggen zand- en zoutwoestijnen. Akkerbouw is gewoonlijk slechts met bevloeiing mogelijk. In het zuiden van het land, waar vruchtbare dalen in terrassen afhellen naar de zee,...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Iran

(Dzjoemhoeri-i Islami Iran) (tot 1935 Perzië), republiek in Zuidwest-Azië (Voor-Azië), begrensd door de Golf van Oman, de Perzische Golf, Irak, Turkije, de USSR, Afghanistan en Pakistan; 1648000 km2. Hoofdstad: Teheran. BEVOLKING De Iraanse bevolking bedroeg in 1978 ca. 34 mln. De bevolking nam sinds 1970 met 20 % toe. In de periode...

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Iran

zie oostaziatische kunst – Hantijd; zie oostaziatische kunst – China – Iran; zie Islamitische kunst – Abbassieden; zie Islamitische kunst – Perzië – inleiding.

2023-12-11
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

IRAN

zie Perzië.

2023-12-11
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Iran

Iran.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Iran

(Perzië) Staatsvorm: Koninkrijk. Staatshoofd: Mohammed Reza Pahlevi (sedert 1941). Oppervlakte: 1.643.558 km2. Bevolking: Ong. 13.000.000 inw. Vlag: Wit met groene rand aan 3 zijden en gele leeuw met zwaard voor gele zon in het midden. Wapen: Gouden leeuw met kromme sabel in rechterklauw op blauw veld, achter leeuw een gouden zon. Hoofds...

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Iran

is een oude naam voor Perzië, die in het midden van de 19de eeuw weer in gebruik is gekomen en in 1935 de officiële naam voor het koninkrijk Perzië werd, maar sedertdien als zodanig niet is gehandhaafd. Omdat de naam Iran nl. vaak aanleiding gaf tot verwarring met die van de buurstaat Irak, werd in 1949 voor buitenlands gebruik weder...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Iran

o. (tafelland van Azië; sedert 21 Maart 1935 naam voor Perzië); Iraniër, m. -s; Iranisch, bn., bw. (Iraans).

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Iran

Aziatische hoogvl. tusschen Kaspische, Perzische en Arab. Zee, ± 1100 m boven zee. grootendeels woest. Het O. behoort aan Afghanistan en Beloedsjistan, het W. aan Perzië,

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Iran

Sinds 21 Maart 1935 de officieele naam van het vroegere → Perzië.

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Iran

('i:ran) I. o. [land der Ariërs] hoogland in Azië. II. o. vóór 1934 Perzië, koninkrijk in Azië. 1. Aardrijkskundig. 1.645.000 km2, 13.000.000 inw., waaronder 2 à 3 miljoen nomaden, 7.500.000 sjiïtische en 850.000 soennitische mohammedanen. 2. Geschiedkundig. Men kan drie rijken onderscheiden....

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Iran

Iran - Hoogland, dat het Oosten van Vóór-Azië vormt. Het is een breed geplooid bergland groot 2.400.000 K.M.2 De ruimten tusschen de ketengebergten, die dit gebied begrenzen en doorsnijden zijn, in verband met het droge klimaat en de onvoldoende afwatering, met verweeringspuin opgevuld, zoodat het geheel den vorm heeft van een tafelland, dat echter...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Iran

(Kesvaré Sjahansjahiye Iran), (tot 1935 Perzië), keizerrijk in Zuidwest-Azië (Voor-Azië), begrensd door de Golf van Oman, de Perzische Golf, Irak, Turkije, de USSR, Afghanistan en Pakistan; 1648000 km2, 32,9 mln. inw. Hoofdstad: Teheran. FYSISCHE GESTELDHEID. Reliëf en afwatering. Iran, waarvan de geologische wording heef...

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Iran

Eran, het groote tafelland van Azië ten zuiden van het Hindoekoesj- en het Elboertsgebergte, van den Indus in het oosten tot den Tigris in het westen, naar het zuiden tot aan de Perzische golf en den Indischen oceaan zich uitstrekkend en 2.700.000 km.2 groot, staatkundig verdeeld over de landen Afghanistan met Kafiristan, Kelat of Beloedsjista...

2023-12-11
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Iran

Iran, eigenlijk Urm, in het Oud-Perzisch Arjama, in het Zend Airjama (land der Ariërs), noemden de Perzen van ouds hun geboortegrond, in tegenoverstelling van Aniran (Niet-Iran) of het land der Barbaren. De Perzische vorsten uit de dynastie der Sassaniden noemden zich koningen van Iran en Aniran. In onzen tijd noemt men, in tegenstelling van Toeran...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Iran

het groote tafelland van Azië, dat zich met eene gemiddelde hoogte van 3500 a 4000 vt. uitstrekt van den Hindoekoeh tot de Perzische golf en de Perzisch-indische Zee,'en in zijn oostelijk gedeelte Afghanistan en Beloedzjistan (Oost-lran), in zijn westelijk gedeelte het eigenlijke Perzie (West-Iran) in zich bevat.