2020-04-06

Investeringsbelissing

Bijna altijd vergt een businessplan een investeringsbeslissing en een verzoek tot het vrijmaken van gelden. Vaak gaat het daarbij om aanzienlijke bedragen. Financiering binnen het bedrijf kan een interne allocatie vergen van investeringsbudgetten of bijvoorbeeld een kostenreductieprogramma. Daarnaast kan naar een externe financier worden gestapt, zoals een bank, een private financier, of participatiemaatschappij. Met een businessplan zorgt het management voor een goede onderbouwing voor deze inv...