Synoniemen van Investeren

2019-12-05

Investeren

Het vastleggen van vermogen in activa.

2019-12-05

investeren

Kopen van kapitaalgoederen.

2019-12-05

Investeren

Het kopen van kapitaalgoederen door bedrijven.

2019-12-05

Investeren

Het aanschaffen van vaste en/of variabele activa door producenten (ondernemingen).

2019-12-05

investeren

Kopen van kapitaalgoederen.

2019-12-05

investeren

investeren - Werkwoord * (ov) 2. aanwenden met een productieve bestemming 3. besteden aan Woordherkomst afgeleid van het Franse investir met het achtervoegsel -eren Synoniemen beleggen Verwante begrippen belegging, geldbelegging, herbeleggen, indexbeleggen

2019-12-05

investeren

investeren - regelmatig werkwoord uitspraak: in-ves-te-ren 1. het ervoor gebruiken ♢ zij investeert alle vrije tijd in haar hobby 2. met geld steunen ♢ ik heb veel geld in dit bedrijf geïnvesteerd Regelmatig werkwoord: in-ves-te-ren ik investeer jij/u investeert

2019-12-05

investeren

Ambtenarenjargon voor ‘geld uitgeven’. De handeling wordt zo makkelijker verkoopbaar aan de bevolking. In de geërodeerde Binnenhofversie is ‘investeren’ hetzelfde geworden als ‘geld uitgeven’: aan hogere exploitatiekosten, hogere salarissen en, wie weet, vakanties of consumptiegoederen. Elsevier, 04-03-2000

2019-12-05

investeren

1 inkleden, inhuldigen; 2 (kapitaal) beleggen.