Wat is de betekenis van Inundatie?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

inundatie

Inundatie betekent het opzettelijk onder water zetten van een gebied. Dit kan gebeuren om strategische redenen, zoals bij defensieve maatregelen tijdens oorlogen om vijandige troepen te vertragen, of voor waterbeheer, bijvoorbeeld om land vruchtbaarder te maken. Het woord komt van het Latijnse "inundatio," wat "overstroming" bet...

2024-06-15
Waterbegrippen

Rijkswaterstaat (2022)

Inundatie

Het gecontroleerd overstromen van een gebied. De term heeft een militaire oorsprong.

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inundatie

inundatie - Zelfstandignaamwoord 1. (waterstaat) (militair) het onder water zetten van lage gronden, b.v. als middel tot verdediging en om hoogwater in een rivier te voorkomen Woordherkomst Afgeleid van inunderen met het achtervoegsel -atie Synoniemen onderwaterzetting

2024-06-15
Begrippenlijst van het COB

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid (2019)

Inundatie

Onderwaterzetting, al dan niet ten gevolge van een incident.

2024-06-15
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW (2016)

Inundatie

Het gecontroleerd overstromen van een gebied. De term heeft een militaire oorsprong.

2024-06-15
Waterschaps begrippenlijst

Hoogheemraadschap van Rijnland (2016)

Inundatie

Het onder water (laten) lopen van een laaggelegen gebied, bijvoorbeeld om wateroverlast in een ander (bewoond) gebied te voorkomen.

2024-06-15
Oorlogs begrippenlijst

Bart Janssen (2013)

Inundatie

Inundatie is het opzettelijk onder water zetten van een gebied.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Inundatie

[Lat. inundatio] overstroming.