Wat is de betekenis van Introductie?

2019
2022-10-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

introductie

introductie - Zelfstandignaamwoord 1. de presentatie van iets nieuws (in omloop brengen), of de inleiding van een nieuwkomer (bemiddeling) Er is bij de introductie van dat nieuwe boek aardig wat aan de weg getimmerd. Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'ducere' (leiden, voeren)...

Lees verder
2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

introductie

introductie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-tro-duk-sie 1. eerste deel van tekst waarin verteld wordt waar de rest over gaat ♢ zonder introductie begon hij over het lastige onderwerp 2. eerste kennismaking ...

Lees verder
2017
2022-10-02
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Introductie

Introductie - het aanbieden van nieuwe effecten, in de hoop een officiële beursnotering te krijgen.

1994
2022-10-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Introductie

[Lat. introductio] inleiding, binnenleiding, bemiddeling met doel iem. toegang te verschaffen tot persoon of besloten kring; middel tot die toegangverschaffing (een introductie meegeven).

1993
2022-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Introductie

(introduktie) inleiding; invoering; bemiddeling van de toegang tot een persoon

1991
2022-10-02
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Introductie

Inleiding, het introduceren, bewijs of brief waarmee men ergens toegang verkrijgt. Na een aanstelling of indiensttreding komt een periode dat de nieuwe medewerker op basis van het introductieprogramma bekend moet worden gemaakt met zijn nieuwe omgeving, collega’s, waarden en normen. Dit noemt men introductie. Introductie is de laatste stap van de a...

Lees verder
1990
2022-10-02
BDI

BDI terminologie

introductie

verklaring waarin men iemand als bibliotheekgebruiker aanbeveelt. - referentie

Lees verder
1962
2022-10-02
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

introductie

een meestal langzame inleiding en voorbereiding tot een .andere, dikwijls daarmee samenhangende instrumentale compositie.

1955
2022-10-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Introductie

inleiding

1950
2022-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Introductie

(Fr.), v. (-s), 1. binnenleiding; — bemiddeling van de toegang voor iem. tot een persoon, een kring, een gezelschap enz.: ik kwam met hen in kennis door introductie van X. ; — lezing met introductie, waarbij men niet-leden mag introduceren; recht van introductie; 2. middel waardoor men iem. bij anderen introduceert...

Lees verder
1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

introductie

v. Inleiding, Invoering (in zekere kring).

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

introductie

v. introductiën, -s (Fr. [Lat. introductio]: 1 het binnenleiden, vero.; 2 verschaffing van tijdelijke toegang; 3 middel, waardoor men iem. introduceert; 4 introductiebewijs, introductiekaart, introductiebiljet; 5 inleiding, voorspel, voorafspraak): 1 d’introductie van den Heere Prince van Oranje in den Raet v. State door drie Gedeputeerd...

Lees verder
1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Introductie

(muziek) (Ital. Introduzione) noemt men de langzame inleiding, die het eerste Allegro van een symphonie, een ouverture of een ander muziekstuk dikwijls voorafgaat. Soms is er thematisch verband met het hoofddeel aanwezig; noodzakelijk is dit echter niet.

Lees verder
1932
2022-10-02
Muziek

Muziek lexicon

Introductie

(It.: introduzione.) Inleiding, in het bijzonder in gebruik bij sonaten en symphonieën, waarbij het eerste hoofddeel vaak door een voorafgaand kort stuk in langzaam tempo (Lento, Largo, Grave, Adagio) wordt ingeleid. Bij de opera's in ouden stijl is dit vaak • het eerste zangnummer na de ouverture (koor, ensemble, duo of trio).

1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

introductie

enz. → introduktie. enz.

1914
2022-10-02
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

introductie

introductie - v., inleiding, invoering.

1908
2022-10-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Introductie

het inleiden of verschaffen van toegang in een besloten kring; voorstelling; introduceeren, naar binnen leiden, toegang verschaffen in een besloten kring, voorstellen.

1908
2022-10-02
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Introductie

toegang, inleiding, verschaffen van toegang.

1906
2022-10-02
wink

Wink's vreemde woordenboek

Introductie

vr., toegang, verkregen door tusschenkomst van een ander.

1898
2022-10-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Introductie

INTRODUCTIE, v. (-s, ...tiën), plechtige binnenleiding in eene vergadering; bemiddeling van den toegang voor iem. tot een persoon, een kring, een gezelschap enz.: lezing met introductie; recht van introductie; — middel waardoor men iem. bij anderen introduceert: iem. eene introductie meegeven; introductiebewijs; — (muz.) inleiding...

Lees verder