Wat is de betekenis van Intocht?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

intocht

intocht - Zelfstandignaamwoord Ze fotografeerde de landing in Normandië, intocht in Parijs, de bevrijding van Bergen-Belsen en op dezelfde dag maakte ze met collega en minnaar David Scherman beroemde foto’s in het bad van Adolf Hitler in zijn appartement in München. 1. een feestelijke, pl...

2024-07-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

intocht

intocht - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-tocht 1. met veel festiviteiten binnenkomen in een stad ♢ we gingen naar de intocht van Sinterklaas Zelfstandig naamwoord: in-tocht de intocht ...

2024-07-25
Woordenlijst van het Jodendom

G.F. Callenbach (1988)

Intocht

na de Uittocht uit Egypte en een Woestijnreis van 43 jaar vond tenslotte de intocht in het land Kanaan plaats. Dit geschiedde onder leiding van Jozua, de opvolger van Mozes, omstreeks het jaar 1350 v.d.g.j., volgens een andere schatting 1400 v.d.g.j.

2024-07-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

INTOCHT

zie Uittocht.

2024-07-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Intocht

s., yntocht.

2024-07-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Intocht

m. (-en), het in- of binnentrekken; — in ’t bijz. officiële of feestelijke inkomst: de intocht van het leger in de veroverde stad ; de intocht des konings ; zijn intocht houden.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

intocht

m. -en (het binnentrekken; inz. plechtige, feestelijke inkomst): zijn intocht houden.